Συνεδριάζει το Σάββατο η διοίκηση του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Δύο προτάσεις υπέβαλε προς χρηματοδότηση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το νότιο Αιγαίο 2017-2020, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, όπως π.χ. νησιωτικότητα, υποδοχή μεταναστευτικών ροών, και της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Η πρώτη πρόταση έχει τον τίτλο «ανάπτυξη οργανισμού διαχείρισης προορισμού DMO» και η δεύτερη έχει τον τίτλο «ολοκληρωμένη ανάπτυξη του δικτύου Aegean cuisine στα Δωδεκάνησα».
Με την πρώτη πρόταση το Επιμελητήριο στοχεύει στο να δημιουργήσει έναν οργανισμό ευέλικτο που θα μπορεί να ασχοληθεί με το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει τα δύο νησιά ως τουριστικούς προορισμού, ενώ η δεύτερη πρόταση είναι επί της ουσίας η επέκταση της πρωτοβουλίας που ανήκει στο Επιμελητήριο να δημιουργήσει το δίκτυο Aegean cuisine, και σε άλλους τομείς. 

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του δ.σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου το Σάββατο 28 του μήνα, μαζί με άλλα τρέχοντα θέματα όπως η σύσταση τμημάτων εξωτερικού εμπορίου και διεθνών σχέσεων.
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
1. Ενημέρωση Προέδρου. 
2. Σύσταση Τμημάτων Εξωτερικού Εμπορίου και Διεθνών Σχέσεων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
3. Παρουσίαση πρότασης Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τα αναπτυξιακά προγράμματα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO.
4. Παρουσίαση πρότασης Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τα αναπτυξιακά προγράμματα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δικτύου Aegean Cuisine στα Δωδεκάνησα.

5. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.
6. Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση των οφειλόμενων τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ στις Δ.Ο.Υ. και την είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
7. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλάκου για τη δράση «Παρουσίαση Aegean Cuisine & τοπικής γαστρονομίας, στο Southampton της Αγγλίας».