Εγγραφές  στο Μουσικό σχολείο Ρόδου

Το Μουσικό Σχολείο Ρόδου (Γυμνάσιο και Λύκειο) που φέτος γιορτάζει τα 25 χρόνια λειτουργίας του, πέρα από τις δεκάδες εκδηλώσεις που προετοιμάζει, σας γνωστοποιεί ότι για την εγγραφή μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου κατά τις εργάσιμες μέρες του χρονικού διαστήματος 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2018.

Στα Μουσικά Σχολεία (Α’ Γυμνασίου) εγγράφονται ως μαθητές/τριών απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή.

Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2018-2019 θα διενεργηθεί από 15 έως 30 Ιουνίου 2018 (οι ημερομηνίες θα οριστούν σε επόμενη φάση). Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι:
«Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της κατωτέρας σχολής.

Η διαδικασία εξέτασης (για την εισαγωγή Α' Γυμνασίου) είναι σχετικά απλή και αναφέρεται σε μαθητές/τριες που δεν έχουν προηγούμενη σχέση με τη μουσική.

Η μόνη απαίτηση των εξετάσεων είναι ο εξεταζόμενος να διαθέτει φωνητική ικανότητα καθώς και σωστή αντίληψη ρυθμού και μελωδίας.

Ο τρόπος βαθμολόγησης και επιλογής των υποψηφίων μαθητώ/τριων, είναι ίδιος για όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας και δεν έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. 

Επικοινωνία: 224106561, 67850. 
Εmail:gmousrod@sch.gr. 
Ιστοσελίδα: www.musicschoolrhodes.gr.