Σεμινάριο στον ΑΣ Σότοκαν Καράτε Ρόδου

Την  Κυριακή  22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε  στους  χώρους  του  Α.Σ  Σότοκαν  Καράτε  Ρόδου  στην  Παστίδα,  ένα  ωφέλιμο  και  ενδιαφέρον  σεμινάριο  ψυχολογίας,  για  εκπαιδευτές  και  βοηθούς  στις μαύρες  ζώνες,  με  θέμα: «Ο ρόλος του προπονητή στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων»  και  περιείχε  τις  παρακάτω  θεματικές ενότητες:

• Ο ρόλος του προπονητή στις αναπτυξιακές ηλικίες
• Αποστολή του προπονητή: Οι πολλαπλοί ρόλοι του
• Τα στοιχεία μιας επιτυχημένης προπόνησης για παιδιά
• Η συνεργασία-επικοινωνία με τους γονείς
• Ανάπτυξη αθλητικής αυτοπεποίθησης
• Δύσκολα προφίλ παιδιών και Πολεμικές Τέχνες

Το  παρακολούθησαν  οι  Α. Λαυράκης, Ν. Κλωνάρης, Ν. Κατσαράς, Α. Κεφαλάς, Στ. Καψής, Μ. Χόφμαν, Θ. Κούντρας, Αν. Κλωνάρης, Δ. Τσακτσίρας, Ν. Αφεντούλης.

Το  σεμινάριο  αυτό,  είναι  ένα  από  τα  πολλά  που  προγραμματίστηκαν  για  το  2018,  με  σκοπό  τη  συνεχή  επιμόρφωση  όλων στο Σότοκαν.

Ο ΑΣ Σότοκαν Καράτε Ρόδου ευχαριστεί τις  επιστήμονες  ψυχολόγους M.Sc   Κανδυλάκη Ελένη, Διευθύντρια  Δι.Κε.Συ  «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις»  και  Παπακώστα Πένη,  Σύμβουλο  Δι.Κε.Συ  «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις».