Κτίριο ΙΚΑ Ρόδου: Πριν 30 χρόνια  έπρεπε να έχει γίνει!

Φαίνεται ότι στον ΕΦΚΑ, βλέπουν σοβαρά (;) το κτίριο του παλιού ΙΚΑ στην πόλη της Ρόδου.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αποφάσισε να προχωρήσει σε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει επιτόπιους και εργαστηριακούς ελέγχους με σκοπό την  αποτίμηση επάρκειας και μελέτης ενίσχυσης του κτιρίου.

Το θέμα είναι τι θα γίνει βέβαια μετά την μελέτη, η οποία έπρεπε να είχε γίνει πριν... 30 χρόνια!