Ανοίγει η όρεξη για υποψηφιότητες στο Δήμο Ρόδου

Υποψιαζόμαστε βάσιμα ότι ο νόμος για την απλή αναλογική στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση θα ανοίξει την όρεξη για ...περισσότερες υποψηφιότητες σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στον δήμο της Ρόδου.

Και εκ των πραγμάτων θα εντείνει τα φαινόμενα ακυβερνησίας που αναμένεται ότι θα υπάρξουν.

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι μέχρι τώρα.