Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ και με μεγάλη επιτυχία, η Θεματική Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής και  ποιότητας  ζωής, πρόληψης του εθισμού και  των  εξαρτήσεων καθώς  και  των  Έμφυλων Ταυτοτήτων την  εβδομάδα από 23/04/2018  έως  και   27/04/2018, στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. 

Μέσα από  την "ολιστική" προσέγγιση και την  βιωματική επεξεργασία των  συγκεκριμένων θεματικών, είχε τεθεί  ως απώτερος  στόχος η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών των  μαθητών/τριών.

Αυτές, λοιπόν, οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση  που σε  άμεσο  συσχετισμό  με  την αναστοχαστική διαδικασία  διευκολύνουν  και  προάγουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης των  μαθητών/τριών  ήταν η κινητήριος δύναμη και  ο επιδιωκόμενος στόχος του σχολείου. 
 


Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής διοργανώθηκαν ενημερωτικές δράσεις, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια  και προβολές ταινιών στους προαναφερθέντες βασικούς άξονες με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας αλλά και σημαντικοί στον τομέα τους προσκεκλημένοι παρουσίασαν στους μαθητές μας εισηγήσεις, προβολές και πλούσιο εποπτικό υλικό από όλους τους προτεινόμενους θεματικούς άξονες .

Στο τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε ζωντανή συζήτηση, ερωτήσεις και ομαδικές εργασίες-παιχνίδια για ακόμη πληρέστερη και μονιμότερη κατανόηση και συγκράτηση όσων ειπώθηκαν και έγιναν.

Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  της  θεματικής εβδομάδας είχε  ως  εξής:
• ΔΕΥΤΕΡΑ  23/04/2018  «Έμφυλες  ταυτότητες» 
Παρουσίαση από τον καθηγητή Παν. Αιγαίου Γουβιά Διονύση. Προβολή σχετικού βίντεο

• ΤΡΙΤΗ 24/04/2018   «Πρόληψη εξαρτήσεων»
Επίσκεψη του Φορέα κέντρου προλήψεων των εξαρτήσεων «Δίοδος». Βιωματικές δραστηριότητες

• ΤΕΤΑΡΤΗ  25/04/2018   «Εθισμός στο διαδίκτυο»
Επίσκεψη της  Εταιρείας  Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «Πανάκεια». Ενημέρωση  σχετικά  με εθιστικές  συμπεριφορές  στο  διαδίκτυο και αναφορά  τρόπων πρόληψης  αυτών. Προβολή σχετικής ταινίας

• ΠΕΜΠΤΗ  26/04/2018  «Πρώτες Βοήθειες»
1. Επίσκεψη  ενημερωτικού χαρακτήρα στο κέντρο Υγείας  Έμπωνα  προκειμένου  γονείς  και μαθητές να πληροφορηθούν  για τη λειτουργία της  καινούριας   μονάδας   τηλεϊατρικής  που  διαθέτει δωρεάν υπηρεσία  ψυχολογικής  υποστήριξης σε  ανηλίκους από επιστημονική   ομάδα  ψυχιάτρων που  εργάζονται σε  εξειδικευμένα  κέντρα  στην   Αθήνα.
 2. Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών από τον Παππά  Ιωάννη (ΠΕ011), μέλος του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Ρόδου. Βιωματικές δραστηριότητες

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27/04/2018  «Το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής»
1. Παρακολούθηση Τηλεδιάσκεψης από  τους  μαθητές/τριες  από το ΚΠΕ Πεταλούδων σχετικά  με  το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής
2. Παρουσίαση  του  θέματος  από  την Ρηγοπούλου  Ευγενία (ΠΕ 09) και βιωματικές δράσεις με  τους μαθητές/τριες     
 3. QUIZ GAME  
 Η  Θεματική  αφορούσε τη  συνολική  θεώρηση  και αξιολόγηση  από  τους  μαθητές/τριες του σχολείου  της Θεματικής  εβδομάδας  μέσω  ερωτηματολογίου.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα παιδιά ζήτησαν:  
• να τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν τα θέματα
 • να διαρκεί περισσότερες ημέρες 
• περισσότερες ταινίες 
• περισσότερα παιχνίδια και δραστηριότητες

Επίσης θεώρησαν ότι: 
• δέθηκαν περισσότερο με τους καθηγητές 
• αποκόμισαν πράγματα από τη Θεματική Εβδομάδα 
• πρέπει να επαναληφθεί.

Με αυτή τη δράση πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα του προγράμματος του σχολείου προς ζητήματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας του μαθητικού πληθυσμού στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο μιας σφαιρικότερης θεώρησης του μαθητή ως προσώπου με συναισθηματικές και κοινωνικές ανησυχίες και προβληματισμούς. Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών-μαθητριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/τις συνομήλικους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Γενικά στη Θεματική Εβδομάδα επιχειρήθηκε να έρθουν σε πρώτο πλάνο και να ενισχυθούν οι γέφυρες επικοινωνίας και οι σχέσεις συνεργασίας τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας. 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών του Γυμνασίου Λ.Τ. Έμπωνα ευχαριστούν θερμά τόσο τους φορείς του Δήμου όσο και τα πρόσωπα που εμπλούτισαν το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας της σχολικής μονάδας προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και βιώματα στους μαθητές τόσο για τη θερμή αποδοχή και ανταπόκριση στην πρόσκληση, όσο και για τις εποικοδομητικές παρουσιάσεις τους.

Η  συντονιστική  ομάδα  για  την  θεματική  εβδομάδα ήταν  η  εξής: 
Α) Ρηγοπούλου  Ευγενία (ΠΕ 09)
Β) Παππάς  Ιωάννης  (ΠΕ 11) 
Γ) Μάρου  Ευαγγελία (ΠΕ 05) 
Δ) Παναγιωτίδης Παναγιώτης (ΠΕ 04.02)
Ε) Κουφού  Μαρία (ΠΕ 02).