Λεξιστορείν: Έπεσε αιμόφυρτος!

Η λέξη αιμόφυρτος δηλώνει τον περιχυμένο με αίμα, τον βουτηγμένο στο αίμα, τον  καταματωμένο.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη από το αίμα+το ρήμα φύρω.

Το ρήμα φύρω ήταν ένα από τα ρήματα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να δηλώσουν την έννοια του «ανακατεύω, αναμειγνύω» με μια πιο εξειδικευμένη όμως σημασία.

Συγκεκριμένα, δήλωνε αποκλειστικά το ανακάτεμα ενός στερεού και ενός υγρού, του αίματος δηλαδή με το χώμα και τη σκόνη.

Γι’ αυτό και αιμόφυρτοι χαρακτηρίζονταν οι πολεμιστές  όταν σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν στο πεδίο της μάχης πέφτοντας στο έδαφος.