Λεξιστορείν: Η προίκα!

Η λέξη προίκα  υπήρχε από τα αρχαία χρόνια κι αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ακίνητα και χρήματα) που στις παραδοσιακές κοινωνίες  έδινε η οικογένεια της νύφης στο γαμπρό για την οικονομική εξασφάλιση της νέας οικογένειας.

Πρόκειται για λέξη προερχόμενη από τον αρχαίο τύπο «προιξ-προικός», ένα σύνθετο τύπο από την πρόθεση προ+ και το αρχαίο ρήμα ικνούμαι (=φθάνω, έρχομαι) και δηλώνει αυτό που έρχεται εκ των προτέρων, από πριν μιας και δήλωνε τα κάθε είδους δώρα που «έρχονταν», δίνονταν δηλαδή  προ του γάμου.