Λεξιστορείν:  Είσαι πολύ γρήγορος!

Το επίθετο γρήγορος δηλώνει αυτόν που μπορεί να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα καθώς κινείται  ή  που μπορεί να ολοκληρώσει ένα έργο σε λίγο χρόνο.

Προέρχεται από τον ρηματικό τύπο «εγρήγορα»  που είναι παρακείμενος του ρήματος εγείρω= σηκώνω, ξυπνώ  κάποιον.

Το επίθετο είχε  αρχική μορφή εγρήγορος  που  αργότερα εξελίχθηκε σε γρήγορος.

Η πρώτη σημασία του επιθέτου ήταν «ο ξυπνητός», «αυτός που δεν κοιμάται»  και σιγά-σιγά  δήλωνε τον «ταχύ», τον «ευκίνητο».