Επιστροφή Φ.Π.Α. στους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ρόδου-Δωδεκανήσου «Κ.Ε.Α. Ρόδου», που στεγάζεται στα γραφεία του Ελαιουργικού και Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου: Η ΕΝΩΣΗ (Κλαυδίου Πέπερ 1, Ρόδος) θα αναλάβει και φέτος να παραλάβει από τους παραγωγούς Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ, δικαιολογητικά Επιστροφής ΦΠΑ Αγροτικών Προϊόντων που έχουν εκδοθεί από 01/01/2017 έως και 31/12/2017.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός πρέπει έγκαιρα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων (Τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων-Δ.Α. Τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων-Εκκαθαρίσεις Αγροτικών Προϊόντων-Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, ΑΠΥ-ΔΠΠ-ΔΑ Ελαιοτριβείου, οι οποίες εκδίδονται προς τους Αγρότες κ.λπ.) με ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσίας μας μέχρι και Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.
Τόσο τα Τιμολόγια, όσο και οι εκκαθαρίσεις πρέπει να είναι καθαρά και ευανάγνωστα. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι δικαιούχοι Επιστροφής ΦΠΑ είναι οι αγρότες Ειδικού Καθεστώτος, δηλαδή οι Αγρότες που δεν τηρούσαν Βιβλία Εσόδων-Εξόδων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά το διαχειριστικό έτος 2017, δεν ασκούν άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (θα συμπληρωθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86), ενδέχεται να λαμβάνουν επιδότηση μέχρι και 5.000€ (πέντε χιλιάδες ευρώ), έχουν υποβάλει είτε μέσω των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, είτε άμεσα στη ΔΟΥ έντυπο Μ.Ο. για ένταξή τους στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών TAXIS και έχουν υποβάλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης 2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το Ειδικό Λογιστήριο Συνεταιρισμών: 2241028562 (Εσωτ. 3), κα Δέσποινα Δούλου.