Φλας στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Τρίτη 6 Μαΐου 1958
Αριθ. Φύλλου 2116

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Αυτός θα είναι ο Νικητής!
Η πίστις του γέροντα βρακοφόρου-Το πάθημα των υποψηφίων της ΕΔΑ-Αφιέρωμα στην Παναγία-«Είμαι Καραμανλής»-
Οι μυρτιές του Νικητή-Η ανθρωποθάλασσα του 1958-
Ο πυρετός και η Νίκη
Οι Ρόδιοι θα ψηφίσουν Ελληνικά. Θα ψηφίσουν Καραμανλή. Το απέδειξαν με την μεγαλειώδη υποδοχή που επεφύλαξαν στον Αρχηγό της ΕΡΕ. Το απέδειξαν με τις ζητωκραυγές τους. Το απέδειξαν με τον ενθουσιασμό τους. Το απέδειξαν με την πρωτοφανή σε όγκο συγκέντρωσή τους.

* * *
Η σκηνή στο αεροδρόμιο:
Λίγο πριν προσγειωθή το αεροπλάνο που έφερνε τον κ. Καραμανλή τα πλήθη συνώζοντα για να τον δουν. Μεγάλη δύναμη χωροφυλακής, προσπαθούσε μάταια να συγκρατήση τον κόσμο. Σε μιαν άκρη ένας γεροντάκος με βράκα κρατούσε ένα πλακάτ με την φωτογραφία του κ. Καραμανλή.
- Γιατί ήρθες εδώ γέροντα; τον ρωτήσαμε.
- Γιατί αυτός θα ελευθερώση την Κύπρο μας! απάντησε αμέσως ο χωρικός.

* * *
Αξέχαστο θα μείνη στα ροδιακά χρονικά και το ρεζιλήκι των ανθρώπων της ΕΔΑ. Ο κόσμος δεν ήξαιρε ποιοί ερχόντουσαν κι έτρεξε κοντά, νομίζοντας ότι ερχόταν ο κ. Καραμανλής.
Άνοιξε η πόρτα του αεορπλάνου, μα πουθενά δε φάνηκε ο Αρχηγός. Βγήκαν μόνο τα δυό στελέχη της ΕΔΑ και γούρλωσαν τα μάτια, νομίζοντας ότι γι’ αυτούς είχε πάει ο λαός.
Ο υποψήφιος κ. Φραγκόπουλος, φρονίμως ποιών συνεβούλευσε τους αφιχθέντας να βαδίσουν πλαγίως και να φύγουν.
Αυτοί όμως δεν τον άκουσαν κι όταν μεταδόθηκε η πληροφορία ότι οι αφιχθέντες ήταν της ΕΔΑ, ο κόσμος εξέσπασε:
-Κα-ρα-μαν-λής, Κα-ρα-μαν-λής! 
Και οι αφιχθέντες έσκυψαν κι έφυγαν ταχύτατα.

* * *
Στην Κρεμαστή.
Το αυτοκίνητο του κ. Καραμανλή, στάθηκε μπροστά στην εκκλησία. Οι κάτοικοι ζητωκραυγάζοντας τον παρεκάλεσαν να κατέβη για να γίνη Δοξολογία. Μιά γρηούλα του πρόσφερε μια λαμπάδα.
Και τότε ο κ. Καραμανλής, προσέφερε 1.000 δραχμές, αφιέρωμα στην Παναγία.

* * *
Στο ξενοδοχείο των Ρόδων:
Βγαίνοντας ο κ. Καραμανλής, για να πάη στην πλατεία Κύπρου, ένα δεκάχρονο ξανθό κοριτσάκι, χειροκροτούσε. Ήταν μια μικρούλα Γερμανίδα. Και με ξενική προφορά, του φώναξε:
- Είμαι Καραμανλής!

Στο αεροδρόμιο, η πίστα του ήταν γεμάτη μυρτιές. Στο δρόμο από την Ψαροπούλα μέχρι το “Ρόδον” είχαν σκορπιστή μυρτιές. Στην πλατεία Κύπρου, μοσκοβόλαγαν οι μυρτιές.
- Του αξίζουν, είπε κάποιος. Είναι ο θριαμβευτής!
* * *
Η ανθρωποθάλασσα της πλατείας Κύπρου ήταν πρωτοφανής. Και εδονείτο από ενθουσιασμό. Κάποιος ειδικός, βλέποντας τον κόσμο είπε:
- Είναι πιο μεγάλη η συγκέντρωσις από του 1956!

* * *
Ο κ. Καραμανλής μίλησε προς τον λαό, υποφέροντας από πυρετό. Στην περιοδεία του, κρυολόγησε και ο πυρετός 38-39 τον ψήνει. Ωστόσο μίλησε και ενθουσίασε τον λαό. Και ο γιατρός που τον συνώδευε απόρησε για την σιχυρή του κράση.
Η θέληση, όμως κι η πίστη, νίκησαν τον πυρετό.
Κι αυτή η θέληση κι αυτή η πίστη, θα φέρουν την μεγαλειώδη νίκη.
Γ.Μ.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΣΚΥΛΟΙ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ
Υπό του Υπουργείου Εξωτερικών απεστάλη έγγραφον, διά του οποίου γνωστοποιείται το κείμενον δημοσιεύματος τουρκικής εφημερίδος, εις το οποίον περιέχονται αναίσχυντοι ψευδολογίαι περί Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένως η τουρκική εφημερίς “Γενή Γκιούν”, υπό τον τίτλον «οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων πεθαίνουν της πείνης» εδημοσίευσε πληροφορίαν εξ Αλικαρνασσού, έχουσαν ως εξής: «Λόγω της μεγάλης πείνης η οποία επικρατεί από μηνών εις τα Δωδεκάνησα, κατόπιν της αδιαφορίας του κράτους, ο εκεί πληθυσμός εξεγείρεται κυρίως κατά της Κυβερνήσεως. Ούτω μεταξύ λαού και αρμοδίων αρχών δημιουργούνται λυπηρά επεισόδια.

Η Ελληνική Κυβέρνησις, εν τη προσπαθεία της όπως προλάβη επανάστασιν εις τα Δωδεκάνησα, απέστειλεν εκεί στρατιωτικάς ενισχύσεις. Από στιγμής εις στιγμήν-συνεχίζει η τουρκική εφημερίς-αναμένεται όπως εκραγή αιματηρά επανάστασις εις την Ρόδον και την Κω. Η πρωτοφανής εκεί πείνα αναγκάζει τον λαόν να τρώγη σκύλους και γάτες, ως εκ τούτου δε, ενέσκηψαν κυρίως μεταξύ των παιδιών, διάφοραι ασθένειαι.

Το τουρκικόν αυτό δημοσίευμα προεκάλεσεν αγανάκτησιν μεταξύ του Δωδεκανησιακού λαού, πλείσται δε οργανώσεις διεμαρτυρήθησαν διά το μέγεθος των συκοφαντιών των Τούρκων, τονίσασαι ότι το δημοσίευμα είναι απ’ άκρου εις άκρον ψευδές.