Κατά την άποψή μας, είναι λάθος να μπαίνει σε “αντιπαράθεση” το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου με αυτό των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά

• Κατά την άποψή μας, είναι λάθος να μπαίνει σε “αντιπαράθεση” το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου με αυτό των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.

• Και τα δύο μέτρα είναι εξίσου αναγκαία για τους νησιώτες και θα έπρεπε να ισχύουν, εάν πραγματικά το κράτος θέλει να κάνει πράξη όσα εξαγγέλλει για ειδική μεταχείριση στα νησιά.

• Και τα δύο χρειάζονται και πολλά άλλα ακόμα για να μπορέσουν οι κάτοικοι των νησιών να νιώσουν πολίτες της ίδιας κατηγορίας, με αυτούς της Ηπειρωτικής χώρας.

• Ως εκ τούτου, είναι λάθος να λένε κάποιοι ότι σας δίνουμε το ισοδύναμο, επειδή καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Για να μην πούμε ότι είναι και εκ του πονηρού!
Ο κακός