Λεξιστορείν: H στάμνα!

Με τη λέξη στάμνα δηλώνουμε  ένα μέτριου μεγέθους πήλινο αγγείο για υγρά και ιδίως για νερό, με  στενό και κοντό λαιμό και με μία ή δύο λαβές. Η ιστορία της στάμνας ξεκινά από τη Μέση Νεολιθική περίοδο όταν κατασκευάστηκε για τη μεταφορά και την αποθήκευση υγρών. Προέρχεται από τη βυζαντινή λέξη  «σταμνίον»  με αναγωγή στο αρχαίο «στάμνος». Ρίζα των λέξεων είναι το ρήμα «ίστημι» ( =στήνω, τοποθετώ), επειδή βασικό γνώρισμα της στάμνας ήταν πως μπορούσε να στέκεται όρθια σε αντίθεση μ’ άλλα αγγεία της εποχής.