Φορολογικές δηλώσεις  για μισθωτούς και συνταξιούχους 2018

Γράφει ο 

Γεώργιος Δ.  Νιμορακιωτάκης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
gnimos@gmail.com

Ηπερίοδος των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε, και οι φορολογούμενοι καλούνται να τις υποβάλλουν μέχρι τα τέλη Ιουνίου (ως συνήθως η καταλυτική ημερομηνία παρατείνεται για τον μήνα Ιούλιο). Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό).
Θα αναλύσουμε παρακάτω τους φορολογικούς συντελεστές και τα ποσά του φόρου που αντιστοιχούν στο εισόδημά μας. Η φορολογική κλίμακα δεν μεταβάλλεται από την προηγούμενη χρήση.
 

Η φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους.

                                                                                           Σύνολο
Φορολογία    Φορολογικός    Φόρος    Εισοδήµατος    Φόρου    
Φυσικών      συντελεστής    κλιµακίου
Προσώπων     %                            €                €
20.000          22%                            4.400    20.000          4.400
10.000          29%                            2.900    30.000          7.300
10.000          37%                            3.700    40.000          11.000
Υπερβάλλον 45%            

Για παράδειγμα, εάν ένας μισθωτός έλαβε αποδοχές το 2017 35.000 ευρώ, ο φόρος που του αντιστοιχεί είναι: για τα πρώτα 20.000 ευρώ ο φόρος είναι 4.400 ευρώ, για τα επόμενα 10.000 ευρώ ο φόρος είναι 2.900 ευρώ και για τα 5.000 ευρώ που απομένουν ο φόρος είναι 1.850 ευρώ (5.000 Χ 37% = 1.850). Οπότε ο τελικός φόρος που θα προκύπτει είναι 9.150 ευρώ. Στο παράδειγμά μας πρέπει να αποδοθεί και ο φόρος αλληλεγγύης καθώς και να υπολογισθούν τυχόν μειώσεις φόρου που προκύπτουν όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

Μειώσεις από το φόρο. 
Ο φόρος που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα μπορεί να μειωθεί από 1.900 ευρώ έως και 2.100 ευρώ όπως εμφανίζεται στο παρακάτω.

                      ΦΟΡΟΣ          ΦΟΡΟΣ          ΦΟΡΟΣ                ΦΟΡΟΣ    
                       ΧΩΡΙΣ          ΜΕ ΕΝΑ          ΜΕ ΔΥΟ                ΜΕ ΤΡΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ    ΠΑΙΔΙΑ          ΠΑΙΔΙ               ΠΑΙΔΙΑ                ΠΑΙΔΙΑ
8.000,00 €          0,00 €          0,00 €          0,00 €                   0,00 €
9.500,00 €          190,00 €    140,00 €          90,00 €                0,00 €
11.000,00 €          520,00 €    470,00 €          420,00 €          320,00 €
12.000,00 €          740,00 €    690,00 €          640,00 €          540,00 €
13.000,00 €          960,00 €    910,00 €          860,00 €          760,00 €
15.000,00 €          1.400,00 €    1.350,00 €    1.300,00 €          1.200,00 €
20.000,00 €          2.500,00 €    2.450,00 €    2.400,00 €          2.300,00 €
30.000,00 €          5.500,00 €    5.450,00 €    5.400,00 €          5.300,00 €
43.000,00 €          10.680,00 €    10.630,00 €    10.580,00 €    10.480,00 €

 

Για εισοδήματα μέχρι 8.000 ευρώ δεν προκύπτει φόρος ανεξάρτητα αν έχουμε παιδιά. Το αφορολόγητο αυξάνεται σε 9.500 ευρώ, αν έχουμε τρία παιδιά. 

Για να ισχύουν τα παραπάνω πρέπει μισθωτοί και συνταξιούχοι να πραγματοποίησαν δαπάνες με πλαστικό χρήμα ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Ως πλαστικό χρήμα νοείται κάθε συναλλαγή με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, μέσω e-banking και e-wallet κ.τ.λ. Το ελάχιστο ποσοστό δαπανών που πρέπει να καλύψουμε είναι : 1) Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ 10% δαπάνες 2) Για εισόδημα από 10.0001 έως 30.000 ευρώ 15% δαπάνες. 3) Για εισόδημα 30.001 και άνω 20% δαπάνες. Για παράδειγμα, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 35.000 ευρώ πρέπει να καλύψουμε δαπάνες αξίας 5.000 ευρώ (για τις πρώτες δέκα χιλιάδες 10.000 Χ 10% = 1.000 ευρώ δαπανών, για τις επόμενες είκοσι χιλιάδες εισοδήματος 20.000 Χ 15% = 3.000 ευρώ δαπανών και για τις πέντε χιλιάδες εισοδήματος που υπολείπονται 5.000 Χ 20% = 1.000 ευρώ δαπανών). Η λίστα με τις αποδείξεις για το φορολογικό έτος 2017 περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Είδη σούπερ μάρκετ , λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ένδυση, καύσιμα, εξαιρούνται τα ενοίκια, δάνεια, τέλη κυκλοφορίας και πληρωμή φόρων όπως και αγορές ακίνητης περιουσίας (κατοικίες, αυτοκίνητα).

Οι κωδικοί 049-050,  για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου με πλαστικό χρήμα, δεν θα είναι προσυμπληρωμένοι και θα παρέχεται η δυνατότητα ο κάθε φορολογούμενος να συμπληρώσει μόνος του το ποσό των δαπανών. Οι τράπεζες αν και έχουν στείλει τα ποσά των δαπανών για τα οποία και πληροφορούμαστε στο έντυπο Ε1, εντούτοις δεν περιλαμβάνονται συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με e-banking. Τέλος, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, κάτοικοι χωριών με πληθυσμό μικρότερο των 500 ή νησιών μικρότερο των 3.100, εξαιρούνται από το μέτρο. Ωστόσο έπρεπε να είχαν μαζέψει αποδείξεις (χάρτινες) για να συμπληρώσουν το αφορολόγητο. Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενη, καθώς, αν δεν καλύψουν το ελάχιστο ποσό των δαπανών που απαιτείται, θα φορολογηθούν για το ποσό που δεν κάλυψαν με 22% φόρο.  

Μείωση από το φόρο ποσού διακοσίων ευρώ δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, αφού βέβαια πιστοποιείται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε. Τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω  απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για μισθούς και συντάξεις, όπως και ανάπηροι πολέμου, στρατιωτικοί γενικά που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 10% επί των ποσών των δωρεών προς κρατικούς φορείς και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα. Τα ποσά αυτά, για να αναγνωρισθούν, πρέπει να κατατίθενται σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και το γραμμάτιο της τράπεζας να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου. Για παράδειγμα, αν έχουμε κάνει δωρεά μέσα στο έτος 2017 ποσού 300 ευρώ θα προκύψει έκπτωση στο φόρο μας 30 ευρώ.
    
Φόρος αλληλεγγύης.
Για εισοδήματα που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ καταβάλλεται φόρος αλληλεγγύης. Έτσι για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ο φόρος αλληλεγγύης που αναλογεί είναι 176 ευρώ. Πέραν του ποσού αυτού ο φόρος διαμορφώνεται ως ακολούθως.

                                                                                        Σύνολο
Κλιμάκιο    Φορολογικός    Φόρος    Εισοδήµατος    Φόρου    
εισοδήματος     συντ. %     κλιµακίου           €                     €
12.000          0,00%                0                12.000                      0
8.000          2,20%                176                20.000                 176
10.000          5,00%                500                30.000                676
10.000          6,50%                650                40.000               1.326
25.000          7,50%                1.875                65.000               3.201
155.000          9,00%          13.950                220.000               17.151
Υπερβάλλον    10,00%            

Για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό εισόδημα που προκύπτει από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασής του, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Να επισημάνουμε ότι στο επόμενο άρθρο μας θα αναφέρουμε τι ισχύει με τα τεκμήρια διαβίωσης και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, καθώς και για τα έσοδα από ενοίκια και ανείσπρακτα ενοίκια καθώς και για το φόρο πολυτελείας.