Οι μικροί «Πανεπιστήμονες»  του Κολλεγίου Ρόδου

Μαθήτριες και μαθητές της Γ' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Ρόδου συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού “Pirates ARrrr”.
 

Οι μικροί μαθητές επισκέφτηκαν το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής (http://ltee.aegean.gr) του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνοδευόμενοι από τον διευθυντή τους Σπύρο Σπύρου.

Το παιχνίδι "Pirates ARrrr" αναπτύχθηκε από την εκπαιδευτικό Αγγλικής Φιλολογίας Όλγα Λανταβού, στο πλαίσιο των σπουδών της στο ΠΜΣ Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό, με την καθοδήγηση του Δρ. Γιώργου Φεσάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το παιχνίδι είναι συνδυασμός επιτραπέζιου με ψηφιακό και έχει ως στόχο τόσο την επανάληψη γνωστών όσο και την εκμάθηση νέων λέξεων κι εκφράσεων για το μάθημα των Αγγλικών.

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας και των πολυμέσων για την παροχή ανατροφοδότησης και κυρίως για να καταστήσει τη μάθηση του λεξιλογίου της Αγγλικής παιγνιώδη, ελκυστική και ευχάριστη στους μαθητές αυξάνοντας έτσι τα κίνητρά τους προκειμένου να ασχοληθούν πιο ενεργά με το μάθημα των Αγγλικών.

Οι μαθητές, αφού έπαιξαν το παιχνίδι, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και test στα αγγλικά.
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του παιχνιδιού θα αξιοποιηθούν στη βελτίωσή του και στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών παιχνιδιών στην μάθηση της Αγγλικής.

Σε ανακοίνωσή τους, οι  εκπρόσωποι του Κολλεγίου Ρόδου ευχαριστούν τον κ. Γιώργο Φεσάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την κυρία Όλγα Λανταβού για την τιμή που τους έκαναν να συμμετέχουν σε αυτή την ερευνητική διαδικασία.