“Θησαυρίζει” το κράτος από τον τουρισμό μας

Ο τουρισμός πλέον αποδεδειγμένα, αποτελεί τον κυριότερο οικονομικό πνεύμονα για τα νησιά μας και την τοπική οικονομία, καθώς, όπως έδειξε η νέα μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, είναι ο πρωταθλητής σε αυτό τον τομέα, καθώς οι επιδόσεις της ξεπερνούν τις επιδόσεις όλων των άλλων περιοχών.

Τη χρονιά που πέρασε τόσο στην κατανομή των εσόδων, όσο και στη συμβολή του τουρισμού στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά περιφέρεια, το νότιο Αιγαίο βρίσκεται στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά, ότι Δωδεκάνησα και Κυκλάδες κρατούν τα σκήπτρα στην ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που έχει τον τίτλο «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017», ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε πέρυσι αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά 11,4% ή κατά 1,45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016.

Η συνολική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας εκτιμάται σε 1,56 δισ. ευρώ (από 16,7 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2016 σε 18,3 δισ. ευρώ το 2017). Επίσης, ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 22,6% έως 27,3%.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, δείχνουν ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία. Ειδικότερα, για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ. Στις Περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα στη δημιουργία άνω του 47,4% του ΑΕΠ των εν λόγω προορισμών. Οι τρεις αυτές Περιφέρειες, έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες παρουσιάζει ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 26% ανάμεσα σε πέντε περιφέρειες στις οποίες συνολικά καταγράφεται το 89% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κρήτη και στην τρίτη η Αττική.

Σε ότι αφορά τώρα τη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορφώνει το 77% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τοπικό επίπεδο ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες του Ιονίου και της Κρήτης, με ποσοστά 73% και 47% αντίστοιχα. Παράλληλα, ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα στην αιχμή της τουριστικής σεζόν στο 16,9% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,2% και 44,8% , ενώ αποτελεί βασικό μοχλό για τη μείωση της ανεργίας.

Επιπλέον, το 2017 ο τουριστικός τομέας με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψε το 80% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 74% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων  ισούται με το 82% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων, πλην πλοίων και καυσίμων.