Δεν αρκεί το Mεταφορικό Iσοδύναμο για την απώλεια των συντελεστών

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικονομικό αντιστάθμισμα στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις».

Στην ίδια επιστολή, το μέτρο χαρακτηρίζεται θετικό, "όπως και κάθε άλλο μέτρο που ενισχύει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών μας, καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη, τη συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων".

Τονίζεται, όμως, ότι το προτεινόμενο Μεταφορικό Ισοδύναμο:
- προβλέπει διαδικασία περίπλοκη και έντονα γραφειοκρατική που θα απαιτήσει λογιστική συνδρομή, αναπόφευκτα με επιβάρυνση του επιβάτη,
- δεν καλύπτει τους μη μόνιμους κατοίκους των νησιών, στερώντας έτσι έναν παράγοντα ενίσχυσης της χειμαζόμενης τουριστικής κίνησης των συγκεκριμένων νησιών,
- θέτει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στην παροχή, αποκλείοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού,
- καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου στη διακίνηση των εμπορευμάτων και τη μετακίνηση του μειωμένου ναύλου στον τελικό καταναλωτή,
- δεν καλύπτει τις μετακινήσεις φυσικών προσώπων και τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ νησιών, που ανήκουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προτείνει:
- την οριζόντια μείωση - έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια που εκδίδονται από και προς τα νησιά, με τον επιβάτη να καταβάλλει τη μειωμένη τιμή κατά την αγορά και τη ναυτιλιακή εταιρεία να εισπράττει την έκπτωση από το κράτος,
- την αύξηση του προϋπολογιζόμενου ποσού από το ΠΔΕ, καθώς το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ μικρό και μη επαρκές για την καθολική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του μέτρου.