Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 1958 στα Δωδεκάνησα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΕΡΕ: 20.291, Κ.Φ.: 21.815, ΠΑΔΕ 2.153, ΕΔΑ 6.717

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΣΕΝ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 9.200 ΣΤΑΥΡΟΥΣ


Τα τελικά αποτελέσματα της Δωδεκανήσου έχουν ούτω:
Εψήφισαν: Άνδρες 24.643, Γυναίκες 26.470. Άκυρα 137. Έγκυρα 50.976. Έλαβον: Ερέ 20.291, Φιλελεύθεροι 21.815, Παδέ 2.153, Εδά 6717.

Το εκλογικόν μέτρον είναι 10.195. Εκλέγονται 2 βουλευταί  των Φιλελευθέρων και 1 της Ερέ εκ της Α’ κατανομής. Υπελείφθησαν 99 ψήφοι εις την Ερέ διά να εκλέξη 2ον βουλευτήν, ο οποίος θα εκλεγή εκ Β’ κατανομής,

ΣΤΑΥΡΟΙ: επί 130 εκλ. τμημάτων έλαβον σταυρούς:
Στ. Κωτιάδης 8.992, Ν. Μαυρής 1.616, Ν. Παρθενιάδης 4.291, Ν. Πιζάνιας 248, Γ. Χαρίτος 3.669.
Φιλελεύθεροι: Ζαννής 6.147, Ζίγδης 5.735, Κλαδάκης 1.400, Κουντούρης 3.425. Μανούσης 2.694.
Ο κ. Κωτιάδης υπολογίζεται ότι συγκεντρώνει 9.200 σταυρούς, ήτοι έχει συγκεντρώσει το 45% της εκλογικής δυνάμεως του συνδυασμού της Ερέ.

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Εκ της Α’ κατανομής εκλέγονται οι κ.κ. Στ. Κωτιάδης (Ερέ), Εμ. Ζαννής και Ι. Ζίγδης.

Η 5η ΕΔΡΑ
Η 5η έδρα, θα εξαρτηθή εκ του συσχετισμού των υπολοίπων των κομμάτων, της μείζονος εκλογικής περιφέρειας.

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΧΘΕΣΙΝΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ Η Ε.Ρ.Ε. ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΧΑΙΤΙΣΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΝ Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ» ΤΟΥ 1956


Είς Αθήνας και Πειραιά η ΕΡΕ υπερτέρησε σημαντικώς. Εις  Πελοπόννησον η δεξιά παράταξις υπεστήριξε την ΕΡΕ ιδία εις Κορινθίαν. Εις την περιοχήν της Ηπείρου η ΕΡΕ συνεκέντρωσε την μεγίστην πλειοψηφίαν, ως επίσης είς Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν, Στερεάν Ελλάδα και νήσους του Αιγαίου. Εις Κρήτην η ΕΡΕ συναγωνίζεται και πολλάκις υπερβαίνει τους Φιλελευθέρους.
 


ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
Ώρα 4η πρωϊνή: Κατά τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι στιγμής τα διάφορα κόμματα ή συνασπισμοί συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά: ΕΡΕ 41,70%, Φιλελεύθεροι 21,20%, ΠΑΔΕ 11,20%, Λαϊκοί 3,60%, ΕΔΑ 21,10%.

ΏΡΑ 5η ΠΡΩΪΝΗ:
Επί 5.132 τμημάτων επί συνόλου 8.828 της χώρας, εψήφισαν 2.075.572 και έλαβον: Ερέ 841.475, Φιλελεύθεροι 427.476, Παδέ 255.121, Λαϊκοί 73.309 και Εδά 425.606.

ΩΡΑ 6.30 ΠΡΩΪΝΗ
Η ΕΡΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 45-50% ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 220 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΏΡΑ 6.30 ΠΡΩΪΝΗ: είς 6.788 τμήματα επί 8.828, εψήφισαν εγκύρως 3.033.980, έλαβον: Ερέ 1.296.349 ήτο 42,7%, Φιλελεύθεροι 666.945 ήτο 22%, Παδέ 323.080 ήτο 10,6%, Εδά 657.707 ήτο 21,7%.

ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΜΑΡΩΣΟΥΝ
Ας καμαρώσουν τώρα το κατόρθωμά των οι Παλαιοκομματικοί. Κατεβαραθρώθησαν οι ίδιοι αλλά εθόλωσαν τόσον την διαυγή Ελληνικήν ατμόσφαιραν, ώστε ο λαός δεν αντελήφθη τί εστί ΕΔΑ, δεν ηννόησεν ότι ΕΔΑ σημαίνει Κ.Κ.Ε.

Ευτυχώς διά την Ελλάδα, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις, προσέφερε μεγίστην υπηρεσίαν εις το Έθνος, συγκεντρώσασα τους υγιώς σκεπτομένους Έλληνας, τούς μή παρασυρθέντας από τα συνθήματα του παλαιοκομματισμού. Και έδωσαν χθες οι οπαδοί της ΕΡΕ την μάχην του Έθνους, επικρατήσαντες παντού.
Θα πρέπει να ενθυμήται ο ελληνικός λαός το φαινόμενον αυτό-το οποίον πάντως δεν ανταποκρίνεται εις την θέλησιν εκείνων οι οποίοι εψήφισαν την ΕΔΑ.

Θα πρέπει να ενθυμήται ο ελληνικός λαός ότι οι παλαιοκομματικοί, με την «Δημοκρατικήν Ένωσιν» του 1956, συνεργασθέντες με την ΕΔΑ, εθόλωσαν το κριτήριον του λαού. Αγνοί, χωρικοί, νοικοκυραίοι της ελληνικής υπαίθρου, εψήφισαν τώρα την ΕΔΑ, νομίζοντας αυτήν ως κάτι όμοιον προς τους Φιλελευθέρους και τα άλλα κόμματα. Αυτήν την κατάστασιν εδημιούργησαν οι παλαιοκομματικοί.

Επαναλαμβάνομεν: Ευτυχώς που ευρέθη η συμπαγής μάζα του Έθνους, η ΕΡΕ. Και η Ελλάς θα ζήση.