Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να επανέλθουν στα νησιά

Η ΕΣΕΕ θα αποστείλει σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές επιστολή, με την οποία θα ζητά την παρέμβασή τους με σκοπό μέσα από μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια να ασκήσουμε πιέσεις για την επαναφορά των χαμηλών συντελεστών στα νησιά, τόνισε ο Β. Κορκίδης.

Στη σύγχρονη ιστορία μας, ωστόσο, και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, η δύναμη των νησιών τραυματίστηκε από το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε και αποτυπώθηκε στη μείωση της σπουδαιότητας των θαλάσσιων δρόμων, την παραγωγική, κοινωνική και πολιτιστική αποδιάρθρωση, δήλωσε ο Β.Κορκίδης σε χαιρειτσμό που απηύθυνε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην Τήλο.

Οπως τόνισε, η πρόκληση είναι να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τη νησιωτικότητα και να μετατρέψουμε τα νησιά μας σε μικρές μονάδες παραγωγής εγχώριου πλούτου.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η λήψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών είναι αναγκαία. 
Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα των νησιών μας. 

Γνωρίζουμε ότι οι τουριστικοί πόροι συνδέονται στενά με την έκταση, τον πληθυσμό και την οικονομική διαφοροποίηση, με τα μεγαλύτερα νησιά να έχουν τις περισσότερες και μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις. Αυτό ευνοεί τις ανισότητες μεταξύ μικρών και μεγάλων, πυκνοκατοικημένων και αραιοκατοικημένων νησιών. Τα περισσότερα είναι μικρά σε μέγεθος, έχουν μειωμένο πληθυσμό, πάσχουν από την απομόνωση ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας πρόσβασης, είναι αγροτικά στο χαρακτήρα και δεν διαθέτουν ικανούς πόρους ώστε να είναι αυτόνομα.

Το κόστος μεταφοράς αυξάνει την τιμή των εισαγομένων προϊόντων και μειώνει την τιμή των εξαγομένων. Αντίθετα, τα μεγάλα νησιά, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να δημιουργήσουν μια διαφοροποιημένη τουριστική ταυτότητα και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσα από το εμπόριο να αναπτυχθούν. Σ' αυτό το σημείο καλείται το κράτος με τις παρεμβάσεις του να αμβλύνει τις ανισότητες και να εξασφαλίσει ισόρροπη ανάπτυξη.
Μεταξύ των βασικών προτάσεων και επιδιώξεων της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ με στόχο την ανάπτυξη του εμπορίου στα νησιά είναι:

1. Η επαναφορά των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, όπως αποδείχθηκε, σύμφωνα και με σχετικές μελέτες, δεν απέφερε τα αναμενόμενα έσοδα στο Δημόσιο. Αντιθέτως, αποτέλεσε ένα ισχυρό, οικονομικό πλήγμα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στη διάρρηξη της συνοχής του κοινωνικού τους ιστού. 

Τόσο για τον επιχειρηματία και επαγγελματία, όσο και για τον πολίτη, η εξομοίωση των φορολογικών συντελεστών σήμανε μόνο την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας θνησιγενείς συνθήκες και περαιτέρω αύξηση του ήδη υψηλού κόστους διαβίωσης στα νησιά για τους κατοίκους τους. Αναμένοντας τις τελικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον προσεχή Ιούνιο για το σύστημα ΦΠΑ και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, η ΕΣΕΕ θα αποστείλει σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές επιστολή με την οποία θα ζητά την παρέμβασή τους με σκοπό μέσα από μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια να ασκήσουμε πιέσεις για την επαναφορά των χαμηλών συντελεστών στα νησιά ως δίκαιο αντιστάθμισμα για τα προβλήματα που απορρέουν από τη νησιωτικότητα.

2. Μεταφορικό Ισοδύναμο: Αναμένουμε, επίσης, να εξετάσουμε, κατά πόσο θα είναι επιτυχές και το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου, το οποίο θα εξισορροπήσει τις αρνητικές συνέπειες της Νησιωτικότητας, επιδοτώντας το κόστος μεταφοράς επιβατών και προϊόντων, από και προς τα νησιά, που ήδη σχεδιάζει η κυβέρνηση και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή πιλοτικά από την 1η Ιουλίου 2018.

3. Η βελτίωση της συγκοινωνίας. Να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα ενισχυμένων δρομολογίων, ιδιαίτερα στις άγονες γραμμές, με στόχο την καλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, την διευκόλυνση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στα νησιά και αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες και βεβαίως την προσέλκυση τουριστών.

4. Η διατήρηση των υπηρεσιών του Δημοσίου και βεβαίως η επαρκής στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και η ενίσχυση των δομών υγείας των απομακρυσμένων περιοχών, θεσμοθετώντας κίνητρα για τους ειδικευόμενους γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν σε μικρά νησιά.

5. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε να υπάρχει σταθμισμένη "κινητικότητα" στα νησιά κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Αυτός είναι ένας τρόπος να ενισχυθεί και η απασχόληση στη νησιωτική Ελλάδα, να συγκρατηθεί ο νεανικός πληθυσμός που στη σημερινή συγκυρία βιώνει το τραγικό και αδιέξοδο φαινόμενο της ανεργίας.