Λεξιστορείν: Τα παιδιά που μας... παιδεύουν!

Η λέξη παιδί προέρχεται από το παιδίον, που είναι υποκοριστικό της αρχαίας ελληνικής λέξης παις.

Η λέξη δήλωνε το ανήλικο τέκνο (αγόρι και κορίτσι) αλλά και το δούλο ή τη δούλη (εξ ου και το «παιδί» των μπακάλικων και των άλλων μαγαζιών που δήλωνε τον βοηθό, τον «υπηρέτη» του αφεντικού).

Από τη λέξη παις φτιάχτηκαν δυο σημαντικά ρήματα, το παίζω και το παιδεύω. Και τα δύο διατηρούνται στη γλώσσα μας σήμερα, αλλά το ένα έχει αλλάξει σημασία.

Αρχικά «παιδεύω» σήμαινε «ανατρέφω, εκπαιδεύω κάποιον», όμως επειδή η εκπαίδευση συνοδευόταν από σωφρονιστικές τιμωρίες,  το ρήμα απέκτησε  και τη σημασία «ταλαιπωρώ , βασανίζω».