Συνεδριάζει την Παρασκευή το δ.σ. του Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου

Την ερχόμενη Παρασκευή πρόκειται να συνεδριάσει το δ.σ. του Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση αιτημάτων  ανάληψης υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας  χρήσης.

2. Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 278/2018 αίτηση  της Α.Ν.Ε.Σ. περί παραχώρησης θέσης ελλιμενισμού στη Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου.

3. Σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου.

4. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού και των αιρετών του Δ.Σ.

5. Έγκριση μελέτης του έργου «ανακατασκευής αβαθών κρηπιδωμάτων και καταστρώματος Πανορμίτη Σύμης» προϋπολογισμού 281.500,00  ευρώ.

6. Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου «ανακατασκευή μεταλλικής αποβάθρας προμαχώνα πύργου Νaillac Ρόδου» ποσού 16.335,93 ευρώ με Φ.Π.Α. εργολαβίας: VATS MAKE I.K.E.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή και τοποθέτηση καθιστικών στους χερσαίους χώρους λιμένων νήσου Ρόδου» , εργολαβίας  Γκοχαρη Νταντφαρ-Ιωάννης

8. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση περίφραξης και μεταλλικού εξοπλισμού λιμένων πόλης Ρόδου».

9. Έγκριση 5ης πιστοποίησης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου λιμένα Ακαντιάς».

10. Έγκριση των τελών και των τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών  ευκολιών υποδοχής (στερεών) αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Ν.Δ