Η μαθητική εκδρομική κίνηση στη Ρόδο το 1958

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ”
Χθες την 2αν μεταμεσημβρινήν επραγματοποιήθη υπό την προεδρείαν του Δημάρχου κ. Πετρίδη η προαγγελθείσα σύσκεψις, δια την οργάνωσιν Φεστιβάλ Λουλουδιών εις Ρόδον.

Κατά την σύσκεψιν απεφασίσθη όπως το Φεστιβάλ λάβη χώραν την 28ην 29ην και 30ήν Ιουνίου, μετά την διεξαγωγήν των Διεθνών Αυτοκινητιστικών αγώνων της Ρόδου και όπως αντί αρμάτων ξηράς, γίνη παρέλασις εντός του λιμένος Μανδρακίου ποικίλων ανθοστολίστων σκαφών με διαφόρους παραστάσεις, των οποίων θα επιβαίνουν χορωδίαι και μανδολινάτες.

Εν συνεχεία, θα καούν πυροτεχνήματα εις τον παραλιακόν χώρον, ενώ εις την προ του Δημαρχείου πλατείαν νεάνιδες με τοπικάς ενδυμασίας, θα εμφανισθούν εις Δωδεκανησιακούς χορούς.

Το πρόγραμμα επίσης θα περιλάβη εκδρομάς δια των αποβατικών εις Καλλιθέαν και τον Μεγάλον χορόν του Φεστιβάλ πιθανόν δε θα περιλάβη και εμφάνισιν διασήμων τραγουδιστών της Σκάλας του Μιλάνου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, μεθαύριον θα πραγματοποιηθή την 8ην εσπερινήν νέα σύσκεψις εις το Δημαρχείον, εις την οποίαν θα κληθούν να μετάσχουν το προεδρείον της ΕΤΑΔ, οι γυμνασιάρχαι της Ρόδου, εκπρόσωποι του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και εκπρόσωποι των Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών.

ΔΙΩΡΙΣΘΗ ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΩ
Πληροφορούμεθα ότι Έπαρχος Κω ετοποθετήθη ο Τμηματάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Νικηφόρος Τσότρος.

ΤΗΝ 4ην ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ”
ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ;

Κατά πληροφορίας εκ Νέας Υόρκης, την 4ην Ιουλίου θα πραγματοποιηθή εις Χάρτφορντ του Κοννέκτικατ το 31ον ετήσιον συνέδριον του Παρροδιακού Συλλόγου “Απόλλων”.
Εις το εν λόγω Συνέδριον, θα μετάσχουν τα τμήματα, ανδρών και γυναικών, διαφόρων πολιτειών της Αμερικής, επ’ ευκαιρία δε θα εορτασθή η 10ετηρίς από της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Ελλάδος και η 30ετηρίς από της ιδρύσεως εις Ηνωμένας Πολιτείας του Παρροδιακού Συλλόγου “Απόλλων”.
Εξάλλου υπολογίζεται ότι κατά το εφετεινόν συνέδριον το οποίον θα διαρκέση, επί τριήμερον θα επιλυθή και το γνωστόν ζήτημα του κληροδοτήματος δια του οποίου θα εξασφαλισθή εν τακτικόν ετήσιον εισόδημα δια τας ανάγκας της Ρόδου.

ΘΑ ΑΦΙΧΘΟΥΝ 150 ΜΑΘΗΤΑΙ Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ανεχώρησαν προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής εις Κω, οι μαθηταί του Βενετοκλείου Γυμνασίου πραγματοποιούντες πενθήμερον εκδρομήν. Εις Κω οι γυμνασιόπαιδες θα επισκεφθούν διάφορα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Επίσης οι μαθηταί της Ε’ τάξεως του Βενετοκλείου, περί το τέλος της τρεχούσης εβδομάδος θα πραγματοποιήσουν διήμερον εκδρομήν εις τον γύρον της Ρόδου.
Εξ άλλου την μεταπροσεχή Τετάρτην θα αφιχθούν εις Ρόδον 150 περίπου μαθηταί εκ των άλλων νήσων και θα φιλοξενηθούν εις τους ξενώνας του Γυμνασίου.

ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
Την προσεχή Παρασκευήν θα διεξαχθή ο μειωδοτικός διαγωνισμός δια την ανάδειξιν εργολάβου εκτελέσεως του έργου ανεγέρσεως κοινοτικού κτιρίου εις Απόλλωνα. Το έργον προϋπελογίσθη εις 170.000 δραχμάς.

ΤΟ “ΚΑΛΛΙΟΠΗ” ΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΝ
Κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το πετρελαιοκίνητον “Καλλιόπη” διέκοψε τα δρομολόγιά του επί 10ήμερον λόγω καθαρισμού του σκάφους και των μηχανών. Το “Καλλιόπη” θα επαναρχίση κανονικώς τα δρομολόγιά του απο της 25ης τρέχοντος.