Το μεταπτυχιακό Τμήμα  του Πανεπιστημίου Αιγαίου  της «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ασκείται για θέματα οργάνωσης  ξενοδοχειακής οικολογικής διαχείρισης

Γράφει ο αρχιτέκτονας
Αγαπητός Ξάνθης

Μία επίσκεψη σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα για θέματα περιβάλλοντος εγκυμονεί κινδύνους αλλά και προκλήσεις για να μπορεί κανείς να αντιληφθεί τις επιρροές που επιφέρει το ξενοδοχείο στο φυσικό αλλά και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Στα πλαίσια του μαθήματος του μεταπτυχιακού τμήματος  «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και της εφαρμογής για το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη σε ξενοδοχειακό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ξενοδοχείο «Sunwing Kallithea Beach». 

Η κυρία Θέμις Κριαρά, Δ/ντρια του ξενοδοχείου αλλά και του Ομίλου συμπεριλαμβάνοντας τρία ξενοδοχεία (δύο στην Ρόδο και ένα στην Κρήτη) ανέλαβε με υπομονή και εκπαιδευτική συνέπεια να αναλύσει στους φοιτητές την οικολογική συμπεριφορά του ξενοδοχείου η οποία έχει αναπτυχθεί τα είκοσι τελευταία χρόνια με έντονο τρόπο. 

Με παρουσία με το power point της γενικής λειτουργίας του Ομίλου, τους επιδιωκόμενους στόχους, την αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, τις διεθνείς πιστοποιήσεις για την «πράσινη» λειτουργία του ξενοδοχείου αλλά και την αντίληψη που αποκομίζει ο πελάτης από τη εναλλακτική διαμονή στο ξενοδοχείο, αποδείχτηκε πόσο χρήσιμη είναι μια τέτοια επίσκεψη ως παιδαγωγική διδασκαλία στα άτομα με αυξημένες ευαισθησίες σε ζητήματα περιβάλλοντος, όπως είναι οι φοιτητές.

Η Ευρώπη αποδίδει μεγάλη σημασία στις οικολογικές τάσεις των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις με οικονομικά κίνητρα ώστε να μετατραπούν από ενεργοβόρες σε αειφόρες.

Η αναγνώριση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας αποτελούν για τις ευρωπαϊκές διοικήσεις των επιχειρήσεων πρώτη προτεραιότητα.

Η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι επιβεβλημένη ώστε να δημιουργηθούν οι πολιτικές για την τάση στην σωστή αειφόρο πορεία. 

Η δημιουργία του «Sustainability Performance Directory» του πρώτου δείκτη βιώσιμης επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ολιστική αξία της καθολικής προσέγγισης των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης προς την αγορά και τους καταναλωτές. Και μάλιστα οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν ως «The Most Sustainable Companies» θα αποκτήσουν ένα ειδικό σήμα, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν προς τα ενδιαφερόμενα κοινά τους και την αξία του «label» τους. 
Η παγκόσμια αγορά απαιτεί προωθημένες δράσεις που προσθέτουν ένα θετικό στοιχείο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.

Και στον τομέα του τουρισμού, η πρόκληση είναι ζωντανή και ενδιαφέρουσα γιατί στο χώρο αυτόν συντρέχουν η ψυχαγωγία με την προσδοκία, το ταξίδι με τη διαμονή, η ζήτηση με την προσφορά, το ανθρώπινο δυναμικό με τις συνθήκες εργασίας. Είναι ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που αποδίδουν την αειφόρο εικόνα ενός προϊόντος, ενός αύλου παραγώγου.

Στο ξενοδοχείο «Sunwing Kallithea Beach» στην οδό Ρόδου-Καλλιθέας, η εκπαιδευτική διαδικασία είχε την ειλικρινή απόδοση της αειφόρου απεικόνισης ενός τουριστικού καταλύματος που υιοθέτησε την οικολογική στάση, την κυκλική οικονομία των υλικών, αλλά πάνω από όλα την συμμετοχή όλων (πελατών-προσωπικού) στην πρόκληση του αύριο.  

Γιατί όπως λένε: «στον πλανήτη γη που κατοικούμε, είμαστε σημερινοί μισθωτές και οφείλουμε το μίσθιο να το παραδώσουμε το ίδιο καθαρό και ποιοτικά βιώσιμο στην επόμενη γενιά. Είναι καθήκον μας».   

Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για τη φιλοξενία από το ξενοδοχείο «Sunwing Kallithea Beach» και την Δ/νση του και του χρόνου να είμαστε καλά…