Έχει παραγίνει το κακό τελευταία με τους... τρομοκράτες της ασφάλτου

• Έχει παραγίνει το κακό τελευταία με τους... τρομοκράτες της ασφάλτου. Αντί με τόσα τροχαία που βλέπουμε δίπλα μας να οδηγούμε καλύτερα, γίνεται ακριβώς το αντίθετο!

• Όσες μελέτες ή έρευνες και να κάνουμε, όση αστυνόμευση και να επιβάλλουμε, αν δεν γίνει κατανοητό ότι όποιος παραβιάζει τον ΚΟΚ σκοτώνει ή σκοτώνεται, τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξουμε.

• Πέρασαν 50 χρόνια και δέκα πράγματα δεν μπορέσαμε να τα βελτιώσουμε σε αυτό τον τόπο. Είναι αυτό που λέμε μάλλον, «είμαστε άξιοι της μοίρας μας;»

• Τρέχει ο... πλουραλισμός από τα μπατζάκια ορισμένων, αλλά εμείς το διασκεδάζουμε μαζί τους. Θα ξεκινούσαμε να μαζεύαμε στοιχεία για το πώς αντιλαμβάνονται την προσφορά των τοπικών μέσων ορισμένοι και ορισμένες αλλά δεν το κάνουμε. Το γιατί είναι πολύ απλό:  Μέχρι να τα συγκεντρώσουμε, αυτοί θα βρίσκονται  στα σπίτια τους..!

Ο (πολύ) κακός