Ψήφισμα συμπαράστασης στον Γ. Μπουτάρη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου κατά τη συνεδρίασή του την 22-5-2018, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:

19 Μαϊου 2018, ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά και ημέρα μνήμης (ή λήθης) για την άνανδρη επίθεση εναντίον της Δημοκρατίας, εναντίον της Αυτοδιοίκησης, εναντίον της προσωπικότητας του ατόμου.

Μια επίθεση, που προσωποποιείται κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, ως αποτέλεσμα ακραίων εθνικιστικών αντιλήψεων και πρακτικών, που τραυματίζουν τα επετειακά ιστορικά γεγονότα, αλλά και την κοινωνική ειρήνη και ηθική.

Το δίκαιο, ως θεσμός προστασίας, για την οργάνωση της κοινωνίας οριοθετεί και προστατεύει τα έννομα αγαθά εκείνα, τα οποία καλλιεργούν την δημοκρατία, την ελευθερία, τον πολιτισμό. Ασφαλώς και στη συγκεκριμένη ποινικά κολάσιμη πράξη κατά του Γιάννη Μπουτάρη, η Δικαιοσύνη θα αποδώσει τις κυρώσεις, που επιβάλλονται για την παραβίαση των κανόνων δικαίου.

Ωστόσο οι δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, η Αυτοδιοίκηση αλλά και οι πολίτες πρέπει να σταθούμε απέναντι σε κάθε μορφής φασιστική νοοτροπία, που προσβάλλει το πολιτισμικό επίπεδο της κοινωνίας, την Ελευθερία και την Δημοκρατία.

Καταδικάζουμε τις άνανδρες φασιστικές επιθέσεις κατά των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και της ίδιας της Δημοκρατίας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο συνάδελφο, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη.