Ποιοι μαθητές συμμετείχαν στους 13ους Πανδωδεκανησιακούς αγώνες το 1958

ΠΟΙΟΙ ΑΘΛΗΤΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΤΩΝ 13ων ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Την 30ην τρέχοντος αρχίζουν εις Ρόδον οι 13οι Πανδωδεκανησιακοί αγώνες στίβου οι οποίοι θα λήξουν την 1ην Ιουνίου.

Εις αυτούς θα μετάσχουν τα Σχολεία Βενετόκλειον Γυμνάσιον, Δημοσία Εμπορική Σχολή Ρόδου, Καζούλλειον Γυμνάσιον, Ιπποκράτειον Γυμνάσιον, Νικηφόρειον Γυμνάσιον, Εμπορική Σχολή Καλύμνου, Γυμνάσιο Θηλέων Καλύμνου και Νυκτερινόν Γυμνάσιον Ρόδου.

Των αγώνων δεν μετέχουν τα Γυμνάσια Λέρου, Σύμης, Καρπάθου, Αστυπαλαίας και Πάτμου.
Των αγώνων θα μετάσχουν 56 αθληταί και 22 αθλήτρια ήτοι σύνολον 78.
Τα ονόματα των μετεχόντων εις τους αγώνας έχουν ως εξής:

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
Ζούντας Α. 400 μ.

ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ
100μ.: Κυραμαριός, Δημητράς, Γρηγοράκης, Καλαποθάκης. 400 μ. Κυραμαριός, Παπαϊωάννου, Μαγκαφάς, Κουζουκάκης. 1000 μ. Κουζουκάκης, Μαγκαφάς, Γραμματόπουλος, Δημητρέλλος, Παπαϊωάννου. Μήκος: Σκουμπουρδής, Μπουντής, Αγγέλου, Πελλός. Δισκοβολία: Παυλίδης, Σαμπάνης, Κασταμούλης, Γιαννίκης.
Τριπλούν: Βασιλειάδης, Μπούτης, Δημητράς, Γιαννίκης.
Ύψος: Νικολιδάκης, Σκουμπουρδής, Κυραμαριός Π., Αναστασιάδης.
Λιθοβολία: Σαμπάνης, Λουκάς, Καρίκης, Αναστασιάδης.
Ακοντισμός: Πεταλάς, Καλαποθάκης, Βασιλειάδης, Κατώνης.
Σφαιροβολία: Λουκάς, Καρίκης, Τσατσαρώνης.

ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟΝ
80 μ.: Αβραμίδου, Κάζα, Κούντα, Παπαγεωργίου.
Ύψος: Αβραμίδου, Καραγιάννη, Σπυριδάκου, Κουλιανού.
Μήκος: Βαλσαμίδου, Κάτρη, Καταλειφού, Μαντικού, Κουλιανού.
Σφαίρα: Καλλιγά, Μιαούλη, Μπουφίδου.
Ελαστική Σφαίρα: Αναγνώστου, Δράγη, Μπουφίδου.
4Χ80μ.: Βαλσαμίδου, Κάζα, Κιούντα, Αβραμίδου ή Παπαγεωργίου.

ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΝ
Ζαΐρης λιθοβολία, Τριπλούν, Ζερβός απλούν, τριπλούν, Πιλάτος Δισκοβολία Γεωργίτσης, Δισκοβολία, Κώττης, Ακόντιον, λιθοβολία, Κουτοπόδης 100 μ.

ΕΜΠΟΡ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Οικονόμου Ακοντισμός, Μπαϊραμίδη Ακοντισμός, μήκος, Καρακατσάνης Ακοντισμός, λιθοβολία.
Το Ιπποκράτειον Γυμνάσιον εδήλωσε συμμετοχή καθώς και το Γυμνάσιον Θηλέων Καλύμνου αλλά δεν απεστάλησαν μέχρι της χθες οι καταλόγοι των αθλητών των.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΔΟΥ
100 μ.: Φωτεινός, Ανδρεάδης, Παπαγαπητός, Βαλσαμίδης.
400 μ.: Σφακιανάκης, Μπιλιάς 1000 μ. Μπιλιάς, Παπαγαπητός, Λουκάκης, Βάλλας.
μήκος: Παπακωνσταντίνου, Καραγιάννης.
Δισκοβολία: Μούνδρος, Παπαοικονόμου, Φλάγκος.
Τριπλούν: Παπακωνσταντίνου, Φλάγκος, Θερμός.
Ύψος: Ζούρδης, Βαλσαμίδης, Κυπριώτης.
Λιθοβολία: Σφακιανός, Ξυλινάς, Σαμπάνης.
Ακοντισμός: Παπαοικονόμου, Υψηλάντης, Τσαμπής.
Σφαιροβολία: Μούνδρος, Θερμός, Σαμπάνης.

ΘΗΛΕΩΝ
Καθοπούλη 80 μ. ύψος Σταυρίδου, μήκος Γιούτλου, Σφαιροβολία. Λυριτζή 4Χ80 Λαμπαδαρίου 4Χ80 Πίττα 4Χ80.
Κ.Τ.


ΕΠΛΥΝΕ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ
Υπό του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου υπεβλήθη μήνυσις, κατόπιν Ξίππα Αναστασίας συζ. Φιλήμονος, ετών 27, διότι την 20-5-58 κατελήφθη να πλύνη οικιακής χρήσεως σκεύη επί της δημοσίας κρήνης.


ΤΟ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
Διεξήχθη χθες την μεσημβρίαν εις την Νομαρχίαν η δημοπρασία διά την ανάδειξιν μειοδότου προς εκτέλεσιν των εργασιών κατασκευής κοινοτικού κτιρίου και ξενώνος της κοινότητας Απολλώνων Ρόδου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, μειοδότης ανεδείχθη ο κ. Φώτιος Καστρουνής.
Η δαπάνη διά το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισθεί εις 170.000 δρχ.