Πρόταση του Χ. Κόκκινου προς την Ellinair για επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου

Με αφορμή την έναρξη των δρομολογίων της αεροπορικής εταιρίας Ellinair και τη σύνδεση της Ρόδου με την Αθήνα για τους θερινούς μήνες, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς την εταιρία και προς όλους όσους ουσιαστικά συνέβαλαν για την επίτευξη της νέας αεροπορικής σύνδεσης και συγχρόνως προτείνει στην Ellinair να εξετάσει το ενδεχόμενο αεροπορικής σύνδεσης και με άλλα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

Η επιστολή

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Ευχαριστήριο του Χ. Κόκκινου στην Εllinair  on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/380057037/%CE%95%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A7-%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95llinair#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >Ευχαριστήριο του Χ. Κόκκινου στην Εllinair</a> by <a title="View RodiakiNewsRoom's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/259234955/RodiakiNewsRoom#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >RodiakiNewsRoom</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Ευχαριστήριο του Χ. Κόκκινου στην Εllinair " src="https://www.scribd.com/embeds/380057037/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-p09FE7qFAMJopLEgJdN6&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_69864" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>