Τι προβλέπει για τον τουρισμό το σχέδιο ολιστικής ανάπτυξης

Μέχρι και τη δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό Κράτος για τη διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα για περιόδους 6 μηνών, μεταφέροντας έτσι τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα (!) περιλαμβάνει το ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης όσον αφορά στην τουριστική πολιτική.

Αυτό είναι ένα από τα σχέδια δράσης που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο, όπως τουλάχιστον περιγράφεται στο «Σχέδιο ανάπτυξης για το μέλλον», πέραν φυσικά της πολυσυζητημένης σύνδεσης της αγροτικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας και του τουρισμού, της προώθησης των επενδύσεων για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού αλλά και της δημιουργίας ενός «ψηφιακού οικοσυστήματος για τον ελληνικό τουρισμό».

Στο σχέδιο, όπως αναφέρεται επιπλέον, ορόσημο για το 2020 είναι η Ελλάδα να βρεθεί μεταξύ των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών προορισμών και των τριών κορυφαίων προορισμών στη Μεσόγειο με ειδίκευση στα «βιωματικά ταξίδια».

Τα νέα μέτρα υπό εφαρμογή για την περίοδο 2018-2019 περιγράφονται ως εξής:
• Ειδικό πρόγραμμα «Τουριστικές επιχειρήσεις ανοιχτές 365 μέρες το χρόνο» σε Κρήτη και Ρόδο

• Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης «Εξειδίκευση στον Θεματικό Τουρισμό», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Φθινόπωρο 2018)

• Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Αγροτικής Παραγωγής και τη Διασύνδεσή της με τον Τουρισμό

• Εξέταση ενός ειδικού συστήματος ανάπτυξης: «Ειδική τουριστική περιοχή για τουριστική ανάπτυξη 365 ημέρες το χρόνο», π.χ. στη Νότια Κρήτη και τη Νότια Ρόδο, νέες ξενοδοχειακές μονάδες που να εστιάζουν στον Ιατρικό Τουρισμό, γκολφ τρίτης ηλικίας, συνεδριακός τουρισμός

• Ανταγωνιστικό πλαίσιο προσέλκυσης επενδυτών για τις στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης του Τουρισμού.

Πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Τουρισμού για το 2018 αποτελεί ο από κοινού σχεδιασμός ενός ανταγωνιστικού πλαισίου προσέλκυσης επενδυτών για τις στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης του Τουρισμού, οι οποίες είναι: α) Επενδύσεις στον τουρισμό στους τομείς του Ιατρικού και Ιαματικού τουρισμού, β) Καθιέρωση ενός δικτύου από μαρίνες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους σε όλη την Ελλάδα, γ) Ανάπτυξη λιμένων νηολογίου (5-7 εκτός Πειραιά) για τη βιομηχανία κρουαζιέρας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας ως διεθνή προορισμό κρουαζιέρας, δ) Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, στ) Δημιουργία θεματικών πάρκων

• Ειδικό πρόγραμμα για την «αύξηση των ικανοτήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας και των υπηρεσιών» των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

• Δημιουργία τουριστικών χωριών από το ελληνικό Κράτος για τη διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα για περιόδους 6 μηνών, μεταφέροντας έτσι τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (σ.σ. αν και στο σημείο αυτό είναι εύλογο το ερώτημα για τα φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν στους Ευρωπαίους).

Διασύνδεση τουρισμού - γεωργίας
«Οι τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας τροφίμων, του τουρισμού και του πολιτισμού αποτελούν δραστηριότητες με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τα ελληνικά προϊόντα είναι ποικίλα και υψηλής ποιότητας και ο τουρισμός βασίζεται στην φυσική ομορφιά, το περιβάλλον και τον πολιτιστικό πλούτο των ελληνικών περιοχών. Η κυβέρνηση στοχεύει στην αύξηση των συνεργειών τόσο μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων όσο και με άλλους σημαντικούς τομείς, όπως η οικοδομική δραστηριότητα ή ο ιατρικός τουρισμός», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

«Το Σεπτέμβριο του 2016, δημιουργήθηκε το «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας- Τουρισμού» , ως εργαλείο υποστήριξης στη διατύπωση και υποβολή προτάσεων που συνδέουν τον τουρισμό με τη γεωργία και τη μεταποίηση. Τον Ιανουάριο του 2017, οι ομάδες υπέβαλαν την εκτίμησή τους για την τρέχουσα κατάσταση, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες των αναγκών των επιχειρήσεων. Τον Ιανουάριο του 2018, υπέβαλαν σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για μια σειρά δράσεων - θεσμικών, διοικητικών και οργανωτικών. Πρότεινε τη δημιουργία μιας κεντρικής δομής, ενός νομικού φορέα ιδιωτικού δικαίου - για την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου».

Οι επιλεγμένες δράσεις για τη διετία 2018- 2019
Στις επιλεγμένες δράσεις υπό εφαρμογή (2018-2019), είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να καλυφθεί η αναδυόμενη τουριστική ζήτηση (1ο μισό του 2018), ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού (2ο τρίμηνο του 2018), η υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας των κλινών και τη βελτίωση της ποιότητας των ήδη υπαρχόντων κλινών και υπηρεσιών (2018), η βελτίωση του ανταγωνιστικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα (π.χ. περαιτέρω βελτίωση της αδειοδότησης, φορολογικά κίνητρα, κτλ) (2018), ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος δημόσιας τουριστικής παιδείας και σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος για τον ελληνικό τουρισμό σε 4 στρατηγικούς πυλώνες (ψηφιακή μετατροπή των υπηρεσιών προς πολίτες – εταιρείες, ψηφιακή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, χρήση νέων τεχνολογιών στην προώθηση), ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υποδομών στον τουρισμό, π.χ. αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και τουριστικά καταφύγια, η στοχευμένη και ανταγωνιστική προώθηση του «τουριστικού προορισμού Ελλάδα» (κεντρικές συμφωνίες με Διεθνείς Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, προώθηση, δημόσιες σχέσεις, δημιουργία νέων αεροπορικών συνδέσεων, εκθέσεις κτλ., ανά έτος) αλλά και η ενεργοποίηση των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2015), με στόχο την καθιέρωση μιας συνεκτικής και απευθείας πλατφόρμας που να περιέχει τα πιο σημαντικά τουριστικά αριθμητικά στοιχεία διαθέσιμα για περαιτέρω ανάλυση.

Το κυβερνητικό σχέδιο κάνει λόγο για ακόμη μια φορά για τη ρύθμιση της Οικονομίας Διαμοιρασμού – Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτων (ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου το 2017 και ενεργοποίηση του μηχανισμού ελέγχου το 2018), την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για την προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα (ολοκλήρωση πλαισίου κινήτρων και αδειοδότησης – 2ο τρίμηνο του 2018).

«Τέλος, ενα οριζόντιο πρόγραμμα με τίτλο “Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας” και συντονισμένο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Το εν λόγω σχέδιο στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης που επεξεργάζονται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες αδειοδότησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού».