Ηλ. Καματερός: «Επιτέλους μπαίνει τάξη στη χρήση του θαλάσσιου χώρου με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά κριτήρια»

Με εισηγητή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τον βουλευτή Δωδεκανήσου Ηλία Καματερό ξεκίνησε χθες η συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο Ηλίας Καματερός κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι με το σχέδιο νόμου θεσπίζονται οι αρχές και οι διαδικασίες για την κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με στόχο την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη ανάπτυξη. 

«Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μιας πιο αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων» ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ο παράκτιος και θαλάσσιος χώρος παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής αναφερόμενος επίσης στο θέμα της σημασίας του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για την Ελλάδα τόνισε: «Η σημασία του για την Ελλάδα είναι τριπλή. Πρώτον, έχει γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία. Δεύτερο είναι η οικονομική και αναπτυξιακή σημασία, όπως η εκμετάλλευση των πόρων, η ναυσιπλοΐα, ο θαλάσσιος τουρισμός, η αλιεία, κ.λπ. και τρίτον είναι η περιβαλλοντική και οικολογική σημασία, γιατί η ολοκληρωμένη ρύθμιση, διευθέτηση και οργάνωση των χρήσεων της θάλασσας έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του πολύτιμου για τη ζωή θαλάσσιου περιβάλλοντος και, ταυτόχρονα, την προστασία των ίδιων των πλουτοπαραγωγικών πόρων με αειφορική διαχείριση».

Ο Ηλίας Καματερός υπογράμμισε επίσης ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός όχι μόνο δεν είναι ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά χωρίς αυτόν αναπτύσσονται δραστηριότητες άναρχα, χωρίς σχέδιο, όπου αντί για ανάπτυξη οδηγούν σε υποανάπτυξη. Παράδειγμα η συνεχιζόμενη ανάπτυξη κλινών σε κορεσμένες περιοχές που δημιουργεί υπερπροσφορά και μη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Δωδεκανήσιος βουλευτής αναφέρθηκε και στο μεγάλο κενό που υπάρχει μέχρι την εκπόνηση και την έγκριση των χωροταξικών σχεδίων και πρότεινε μέτρα ώστε στο μεταβατικό αυτό στάδιο που θα είναι μεγάλο οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, να λαμβάνουν υπόψη τους τα τοπικά σχέδια τα οποία υπάρχουν ή εκπονούνται, να μην παίρνονται αποφάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα όπως παράδειγμα, το να εγκρίνονται ιχθυοκαλλιέργειες εκεί που προβλέπονται να γίνουν πάρκα υποθαλάσσια κ.α.