Το τεράστιο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη με την ύδρευση, αποτελεί προειδοποίηση για τη Ρόδο

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Δεν είναι δυνατόν ένα τέραστιο έργο βασικής υποδομής που στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να εξυπηρετεί συνεχώς και αδιαλλείπτως τις ανάγκες μιας πολυάνθρωπης πόλης να έχει το στοιχείο της μοναδικότητας, της αποκλειστικότητας και σε περιπτώσεις ΒΛΑΒΩΝ ή όποιων άλλων κρίσεων και προβλημάτων να στερεί από τους κατοίκους ΤΕΛΕΙΩΣ και εννοώ τελείως την χρήση ενός υψηλής σημασίας αγαθού και ανάγκης και όπως είδαμε για πέντε ημέρες να μην έχει η πόλη ΣΤΑΓΟΝΑ νερού.

Το γεγονός αυτό πρέπει να αποτελέσει ισχυρό μήνυμα και προειδοποίηση για πόλεις και περιοχές όπου οι Δημοτικές ή οι Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη της σωστής, απρόσκοπτης και συνεπούς, συνεχούς λειτουργίας, τουλάχιστον για περιπτώσεις όπως αυτές της ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και άλλων αναγκαίων αγαθών, ότι μπορούν και έχουν προβλέψει εναλλακτικές εφεδρικές λύσεις, ούτως ώστε οι πάροχοι, κάτοικοι και επιχειρήσεις, να μην σταματήσουν να λειτουργούν ποτέ εξαιτίας τέτοιων βασικών ελλείψεων, γιατί οι συνέπειες είναι τεράστιες.

Η ΡΟΔΟΣ, είχε και πιθανόν ακόμη να έχει ενίοτε προβλήματα με διακοπές όχι ευτυχώς μεγάλης διάρκειας σε ΦΩΣ και ΝΕΡΟ δηλαδή, στο ρεύμα το ηλεκτρικό και στην ύδρευση, αν και πιστεύω ότι έχουν περιοριστεί αυτά τα φαινόμενα, εξαιτίας της ολοκλήρωσης του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στην Κατταβιά και σε ότι αφορά την ύδρευση, την σύνδεση της ΔΕΥΑΡ με το ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ που ολοκλήρωσε επιτυχώς η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, όμως παρ’ όλα αυτά πάντα απαιτείται η ύπαρξη εναλλακτικής λύσης σε περιπτώσεις βλαβών διακοπών.

Δεν θα ξεχάσω και μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός οτι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ διάδρομος προσγείωσης, αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας, όταν υπέστη βλάβη, μερική καθίζηση σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και παρ’ όλο ότι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΣ και υπηρεσίες του αεροδρομίου έσπευσαν ταχέως και αποκατέστησαν την βλάβη, που όμως χρειάστηκαν αν ενθυμούμαι καλώς τουλάχιστον δύο ημέρες τότε τα αεροπλάνα με προορισμό την ΡΟΔΟ, τα οδηγούσαν σε αναγκαστική προσγείωση σε Κρήτη, Κω ή και αλλού, ένα γεγονός απαράδεκτο, και τούτο γιατί το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ της Ρόδου δεν διαθέτει ΕΦΕΔΡΙΚΟ-δεύτερο διάδρομο αναγκαστικής προσγείωσης.

Οφείλουν λοιπόν αυτοί που αναλαμβάνουν και προγραμματίζουν και εκτελούν μεγάλα Δημόσια ή Δημοτικά έργα υποδομής και μάλιστα κοινής ωφελείας να μην λησμονούν ποτέ ότι ένα έργο όσο τέλειο και αν είναι ή γίνει κάποτε, μπορεί να υποστεί μια βλάβη και τότε θα φανεί πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ λύσης.