Ακυρώθηκαν πρόστιμα που είχαν  επιβληθεί σε ξενοδοχείο από τον δήμο Κω

Δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις «σταθμός» εξέδωσε το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, με τις οποίες ακύρωσε πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τα Δήμο της Κω σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, ύψους 90.000 ευρώ!

Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δύο ανακοπές που είχε καταθέσει γνωστή και βραβευμένη ξενοδοχειακή μονάδα της Κω, δια της δικηγόρου της κας. Δέσποινας Θανασιά, έναντι του Δήμου Κω σχετικά με την καταβολή προστίμων επί του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για μη ηλεκτροδοτούμενο χώρο και επί τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για ηλεκτροδοτούμενο χώρο της για τα έτη 2011-2015.

 Ειδικότερα, η ξενοδοχειακή επιχείρηση, προσέφυγε στο Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση των πράξεων ταμειακής βεβαίωσης προστίμων ποσών 37.000,00 και 53.000,00 ευρώ περίπου, που είχαν επιβληθεί σε αυτήν, για τα τέλη καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ αντίστοιχα, λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης του ν. 25/1975 για τους ως άνω χώρους.
Το ξενοδοχείο ισχυρίστηκε ότι άσκησε εμπροθέσμως προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής προστίμου ενώπιον του Δικαστηρίου, διότι είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως στο Δήμο Κω τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα των χώρων του.

Συνεπώς ο λανθασμένος υπολογισμός των δημοτικών τελών με βάση την επιφάνεια των χώρων του, δεν οφείλεται στο ξενοδοχείο, αλλά σε σφάλμα (αμέλεια) των οργάνων της δημοτικής αρχής. Αν και η άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων βεβαίωσης προστίμων επί δημοτικών τελών αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της βεβαιωμένης οφειλής, εντούτοις μετά την άσκηση των εν λόγω προσφυγών και όσο αυτές εκκρεμούσαν δικαστικώς, ο Δήμος Κω βεβαίωσε ταμειακώς τα ανωτέρω ποσά σε βάρος της ξενοδοχειακής εταιρίας, με σκοπό να προβεί στην αναγκαστική είσπραξή τους.

Η ξενοδοχειακή μονάδα δια της Δικηγόρου κας. Θανασιά ισχυρίστηκε, συγκεκριμένα, ότι από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για τους ΟΤΑ, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, συνάγεται ότι «η άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων βεβαίωσης δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, καθώς και η προθεσμία άσκησης αυτής αναστέλλει την εν στενή εννοία βεβαίωση της οφειλής, Το αυτό δε ισχύει και για το αντίστοιχο πρόστιμο εν όψει του παρακολουθηματικού του χαρακτήρα».

Το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του ξενοδοχείου, έκρινε μη νόμιμες τις ταμειακές βεβαιώσεις προστίμων συνολικού ποσού 90.000,00 Ευρώ περίπου για το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού και το ΤΑΠ και τις ακύρωσε, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Δήμου ότι οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις ήταν νόμιμες με βάση το άρθρο 27 ν. 1828/1989."