Την 1η Ιουλίου η έναρξη της μεταγραφικής περιόδου

Την 1η Ιουλίου θα ανοίξει και φέτος η αυλαία της θερινής μεταγραφικής περιόδου, ενώ γύρω στις 15 του επόμενου μήνα η ΕΠΣΔ θα παραλάβει από την ΕΠΟ, προκειμένου να αρχίσει να διαθέτει στα σωματεία, τις αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστή.

 Οι ημερομηνίες που αφορούν στο καλοκαιρινό «πάρε-δώσε» των σωματείων και των ποδοσφαιριστών αναμένεται να παραμείνουν οι ίδιες με τις αντίστοιχες περσινές. Αναλυτικά:   
• Πρώτη εγγραφή: 1.7.2018-30.4.2019
• Μετεγγραφή: 1.7.2018-31.10.2018
• Επανεγγραφή: 1.9.2018-31.10.2018  
• Υποσχετική: 1.7.2018-31.8.2018

• Αποδέσμευση (ατομική): 1.7.2018-31.8.2018
• Αποδέσμευση (ομαδική): 1.7.2018-31.7.2018, 1.9.2018-30.9.2018
• Μετακίνηση ποδοσφαιριστών με χρήση της χιλιομετρικής απόστασης (άνω των 200 χιλιομέτρων): 1.10.2018-31.10.2018