Απάντηση της Δημάρχου Τήλου για την πώληση του Sea Star

Σε απάντηση της σε άρθρο με τίτλο "Τούρκικες σημαίες στο Αιγαίο" του κ. Κώστα Λαμπριανού, η Δήμαρχος Τήλου κ. Μαρία Καμμά αναφέρει τα εξής:

Στις 25.5.2018 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας άρθρο επιστολή του κ. Κων/νου Λαμπριανού. Προς αποκατάσταση της αλήθειας που βάναυσα παραποιήθηκε, παρακαλώ να δημοσιεύεται στο ίδιο σημείο την παρούσα επιστολή μου.

Όπως είναι γνωστό το πλοίο SEA STAR στο οποίο οφείλεται το αναπτυξιακό θαύμα της Τήλου, δε αντεξε στον απηνή διωγμό δημοσίων (έτος 2008) και ιδιωτικών παραγόντων της περιοχής μας και μάλιστα υψηλοβάθμων, με αποτέλεσμα η εταιρεία να τεθεί υπό εκκαθάριση,  διορισθέντων κατά νόμο ορκωτών  εκκαθαριστών που πραγματοποίησαν αυτή.

Στα πλαίσια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές εκποίησαν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, το πλοίο SEA STAR. Η πώληση του πλοίου έγινε από τους εκκαθαριστες χωρίς καμιά συμμετοχή του Δήμου Τήλου και της εταιρείας του πλοίου.

Το καλό δε είναι ότι από την πώληση εξοφλήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικού οργανισμούς και ιδιώτες. Από την άποψη αυτή η διαδικασία της εκκαθάρισης μπορεί να χαρακτηρίστει επιτυχής δότι θα μπορούσε να πωληθεί το πλοίο και το τίμημα να μην επαρκούσε για την εξόφληση τών χρεών.

Κατά συνέπεια οι αναφορές του κ. Λαμπριανού ότι ο Δήμος μας πώλησε το πλοίο σε τουρκικών συμφερόντων εταιρεία και όλα όσα υπονοεί περί αυτού ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα την οποία διαστρευλώνει για αγνώστους στο ευρύ κοινό (γνωστούς στους παροικούντες) λόγους, αφού ο Δήμος Τήλου ουδεμία συμμετοχή είχε στη διαδικασία πώλησης, μια διαδικασία που διεκπεραιώθηκε αποκλειστικά από τους ορκωτούς εκκαθαριστες.

Αυτά προς το παρόν και σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε για όσα αναφέρονται στην επιστολή του κ. Λαμπριανού τα οποία συκοφαντούν και εμένα ως Δήμαρχο αλλά και συλλογικά ολόκληρο το νησί μας.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΛΟΥ