Στα δέκα χειρότερα της Ευρώπης, το αεροδρόμιο της Ρόδου!

● Η ιστοσελίδα Sleeping in Airports ζήτησε από τους αναγνώστες της να αξιολογήσουν τα αεροδρόμια με βάση τις εμπειρίες τους. Στα δέκα χειρότερα της Ευρώπης, περιλαμβάνεται και αυτό της Ρόδου!

● Βρίσκεται συγκεκριμένα στην τρίτη θέση ενώ προηγούνται (είναι χειρότερα δηλαδή) τα αεροδρόμια της Σαντορίνης και του Ηρακλείου.

● Το αεροδρόμιο της Ρόδου πήρε δύο αστέρια και,  όπως αναφέρει επιβάτης θα σκεφτεί πολύ για να ξανάρθει στο νησί μας. Στα κατά του, τα μεταλλικά παγκάκια και το αργό Wifi.

● Επειδή και πέρσι και πρόπερσι είχαμε τέτοια αποτελέσματα, μήπως να ξαναδούμε γενικά και ειδικά, με περισσότερη σοβαρότητα το θέμα του αεροδρομίου;  Kαι να επιβάλλουμε τις πρέπουσες λύσεις;

Ο κακός