Οι 13οι Πανδωδεκανησιακοί μαθητικοί αγώνες στη Ρόδο

ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΗΡΧΙΣΑΝ ΟΙ 13οι ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Παρέλασις, παράταξις, ορκωμοσία, λόγοι-Ποία γυμνάσια μετέχουν-Οι νικηταί και αι σειραί επιτυχίας

Την 10.30 πρωϊνήν χθες ήρχισαν τελούμενοι εις το Εθνικόν Στάδιον οι 13οι Πανδωδεκανησιακοί σχολικοί αγώνες στίβου. Μετά την παρέλασιν των αθλητών και αθλητριών, απηγγέλθη υπό του μαθητού Αγγέλου, ο όρκος του αθλητού και ακολούθως ωμίλησε προς τους αθλητάς ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Χαλιάσος και ο Γενικός Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπαδημητρόπουλος.
Των αγώνων μετέχουν το Βενετόκλειον Γυμνάσιον Αρρένων, το Νυκτερινόν Γυμνάσιον Ρόδου, το Καζούλλειον Γυμνάσιον, η

Εμπορική Σχολή Ρόδου, το Ιπποκράτειον Γυμνάσιον, το Νικηφόρειον Γυμνάσιον και η Εμπορική Σχολή Καλύμνου. Δεν μετέχουν τα Γυμνάσια Σύμης, Καρπάθου, Λέρου, Πάτμου, Αστυπάλαιας και η Οικοκυρική Σχολή.
Κατά την σημερινήν ημέραν παρηκολούθησαν τους αγώνες άνω των 2000 θεατών.

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:

400μ. (προκριματικός): Α’ σειρά 1) Ζούντας (Νυκτερινού) 58”2. 2) Ιτσινές (Κω) 58”6. 3) Παπαϊωάννου (Β.Γ.).

Β’ Σειρά 1) Κυραμαριός (Β.Γ.) 55”7, 2) Μπιλλιάς (Ε.Σ.) 57”7, 3) Μαγκαφάς (Β.Γ.).
Εξ εκάστης σειράς προκρίνονται οι δύο πρώτοι.

Ακοντισμός:1) Κώττης (Νικηφορείου) 42.03μ. 2) Διακοδαυΐδ (Ιπποκρατείου) 40.78μ. 3) Βασιλειάδης (Β.Γ.) 35.98μ. 4) Σβήνος (Ιπποκρατείου). 5) Υψηλάντης (ΕΣ). 6) Οικονόμου (Εμπορική Καλύμνου).

Δρόμος 80μ. Θηλέων (προκριματικός).
Α’ Σειρά. 1) Καθοπούλη (Ε.Σ.) 11”4. 2) Κάζα (Κ.Γ.) 12”.
Β’ Σειρά. 1) Ζούντα (Κ.Γ.) 11”4. 2) Σεβαστιανού (Γ. Καλύμνου) 10”.

Δρόμος 100 μέτρων. Α’ Σειρά 1) Φωτεινός (Εμπορικής) 11”9. 2) Δημητράς (ΒΓ) 12”4. 3) Ανδρεάδης (ΕΣ).

Β’ Σειρά 1) Κυραμαριός (Γ.Β.) 11”1. 2) Χατζημιχαήλ (Κω) 12”4. 3) Γρηγοράκης (Β.Γ.).

Άλμα Τριπλούν 1) Αγγέλου (Β.Γ.) 12.49μ. 2) Φασούλας (Κω) 12.24μ. 3) Σίφης (Κω) 11.90μ. 4) Ζερβός (Καλύμνου) 11.75μ. 5) Δημητράς (Β.Γ.) 11.23μ. 6) Καραγιάννης (Ε.Σ.) 11.03μ.

Σφαιροβολία 1) Σαμπάνης (Ε.Σ.) 11.89μ. 2) Γεωργίτσης (Καλύμνου) 11.33μ. 3) Σβίνος (Κω) 10.90μ. 4) Μούδρος (ΕΣ) 10.84μ. 5) Θερμός (ΕΣ) 10.59μ. 6) ΠΙλάτος (Καλύμνου) 10.40μ.

Εις τον διεξαχθέντα ημιτελικόν 100μ. απεκλείσθη ο Δημητράς (Β.Γ.).

Εις τον τελικόν των 100μ. όστις θα λάβη χώραν αύριον προεκρίθησαν οι Κυραμαριός (ΒΓ), Φωτεινός (ΕΣ), Χατζημιχαήλ (Κω) και Καλαποδάκης (Β.Γ.).

Άλμα εις ύψος θηλέων:
1) Αβραμίδου Καζ. Γυμν. 1.34.5.
2) Καθοπούλη Δ.Ε. Ρόδου 1.34.
3) Τοπούζη Καζ. Γυμν. 1.30
4) Σπυριδάκου Καζ. Γυμ. 1.28.
5) Κουλιανού Καζ. Γυμν. 1.28
6) Παναγιώτου, Ιπποκρατείου Κω 1.25.

Λιθοβολία:
1) Ζαΐρης Νικηφορείου 20.77μ.
2) Σαμπάνης Εμπ. Ρόδου 19.52.
3) Σήφης Ιπποκρατείου 18.29
4) Κώττης Νικηφορείου 18.
5) Καρακατσάνης Εμπ. Καλύμνου 16.50.
400μ. τελικός 1) Κυραμαριός (Β.Γ.) 59”4.
2) Ζούντας (νυκτερινού) 60”4. 3) Μπιλιάς (ΕΣ) 61”. 4) Ιτσινές (Κω).

Δισκοβολία 1) Πιλάτος (Νικηφορείου) 33.78 μ. 2) Γκυργίτσης (Νικηφορείου 33.69. 3) Κασταμούλας (ΒΓ) 28.94. 4) Σαμπάνης (ΒΓ) 28.86. 5) Γιαννίκης (ΒΓ) 27.03. 6) Παυλίδης (ΒΓ) 25.40.

Άλμα εις μήκος Θηλέων. 1) Βαλσαμίδου (Κ.Γ) 4.34μ. 2) Κάτρη (Κ.Γ) 4.33. 3) Σεβαστιανού (Καλύμνου) 4.22). 4) Καταλειφού (Κ.Γ) 4.09. 5) Γερακιού (Καλύμνου) 4.04. 6) Μαντικού (Κ.Γ.).

Ελαστική Σφαιροβολία 1) Κόντη (Κω) 39.21. 2) Μαυροφρυδά (Καλύμνου) 39.20. 3) Μιαούλη (ΚΓ) 38.02. 4) Καλλιγά (ΚΓ) 37.59. 5) Μαυροφρυδά (Καλύμνου) 33.80. 6) Μπουφίδου (ΚΓ) 31.45.

Μήκος ανδρών 1) Φασουλάς (Κω) 5.95μ. 2) Αγγέλου (ΒΓ) 5.94. 3) Σκουμπουρδής (ΒΓ) 5.77. 4) Ζερβός (Νικηφορείου) 5.60. 5) Καραγιάννης (ΕΣ) 4.90. 6) Μπαϊραμίδης (Εμπορική Καλύμνου) 4.80μ.

Σφαιροβολία γυναικών (1) Μπουφίδου (ΚΓ) 8.67. 2) Γιούτλου (ΕΣ) 8.39. 3) Μιαούλη (ΚΓ) 8.34. 4) Κόντη (Κω) 8.02. 5) Κουλιανού (ΚΓ) 7.90. 6) Καλλιγά (ΚΓ) 7.33.