Υπογραφή σύμβασης από τη ΔΕΥΑΡ για την επισκευή αντλιοστασίων στη Ρόδο

Στις  25/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ Μανωλάκη Αλέξανδρου και αφ΄ετέρου του κ. Φοίτου Σίμωνα ως νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης VAST – MAKE Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ με έδρα την Καναδά 73-Ρόδος, υπογράφτηκε σύμβαση του έργου της ΔΕΥΑΡ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ», προκειμένου να εκτελεστούν επείγουσες τεχνικές εργασίες για την αναβάθμιση της   λειτουργίας  των  αντλιοστασίων  αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων της ΔΕΥΑΡ στις Δημοτικές ενότητες Ρόδου, Ιαλυσού και Καλλιθέας.

Συνοπτικά στο πλαίσιο των έργων αναβάθμισης των αντλιοστασίων ακαθάρτων προβλέπονται στην πλειοψηφία εξ αυτών οι κάτωθι εργασίες:

α) Αποσυνδέσεις και αποξηλώσεις κατεστραμμένων υδραυλικών σωληνώσεων, υδραυλικών εξαρτημάτων και Σιδηροκατασκευών πρόσβασης στο μεσοπάτωμα των αντλιοστασίων. 

β) Ανακατασκευή μη λειτουργικών θαλάμων άντλησης  με την  κατασκευή νέων καταθλιπτικών στηλών άντλησης από τους υπόγειους θαλάμους κατασκευασμένων από προβλεπόμενους χαλύβδινους αγωγούς χωρίς ραφή.

γ) Κατασκευή νέων Σιδηροκατασκευών, (καλύμματα φρεατίων, βαθμίδες) ασφαλούς πρόσβασης των εργαζομένων στους υπόγειους θαλάμους.

δ) Εγκατάσταση νέου τύπου βάσεων αντλιών, στις οποίες θα εγκατασταθούν νέου τύπου αντλίες (μη εμφράξιμες), ανάλογης ισχύος σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε αντλιοστασίου.

ε) Εγκατάσταση νέων Χαλύβδινων οδηγών ανέλκυσης-καθέλκυσης των νέων αντλιών που θα εγκατασταθούν έως το ύψος του εδάφους.

στ) Κατασκευή νέας προεσχάρωσης παρακράτησης φερτών υλικών εξωτερικά του αντλιοστασίου και προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέου θυροφράγματος απομόνωσης.