Δόθηκε λύση για τις  εξετάσεις των νέων οδηγών

Λύση στο πρόβλημα που υπήρχε με τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, έδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επί του θέματος σε επιστολή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Δωδεκανήσου, αναφέρει τα εξής: 

“Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη Ν.Αγαίου 
Με την παρούσα, εκφράζουμε την ειλικρινή  ευγνωμοσύνη μας για την ορθότατη απόφασή σας να ξεκινήσει η διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων σε όλες τις υπηρεσίες συγκοινωνιών – μεταφορών της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την απόφασή σας αυτή τερματίσατε επιτυχώς την ταλαιπωρία που προξενούσε στον κλάδο μας αλλά και στους ενδιαφερομένους υποψηφίους οδηγούς η (αντικειμενικώς απόλυτα δικαιολογημένη από πλευρά τους) αποχή των υπαλλήλων εξεταστών στις Υπηρεσίες συγκοινωνιών και μεταφορών όλης της χώρας, εξ’ αιτίας της μη καταβολής από το ελληνικό δημόσιο προς αυτούς του υπερωριακού επιδόματος που δικαιούντο.

Έτσι βρέθηκε λύση – κατάληξη σε ένα πρόβλημα που ξεκίνησε 01/5/18 και αφενός δημιούργησε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στις σχολές υπ. Οδηγών της χώρας, αφετέρου κράτησε σε ομηρία εκατοντάδες υποψηφίους (στην έναρξη τουριστικής περιόδου) οι οποίοι το μόνο που επιθυμούσαν  και επιθυμούν είναι μια άδεια οδήγησης που θα βοηθήσει σε μια θέση εργασίας. 

Θα θέλαμε επίσης να επεκτείνουμε τις ευχαριστίες μας και στον υπεύθυνο της Δ/νση  Συγκοινωνιών και Μεταφορών Ν.Α. Περιφεριακό σύμβουλο Χ. Μπάρδο, για την αποτελεσματικότητα και τη διαθεσιμότητά του καθ’ όλη  τη διάρκεια, της προετοιμασίας του προγραμματισμού και της υλοποίησης των πρακτικών εξετάσεων υπ. οδηγών τόσο στη Ρόδο όσο και στην Κω. 

Επιθυμούμε και επιδιώκουμε αντίστοιχες ενέργειες λύσεις και για τα υπόλοιπα νησιά (Κάρπαθο, Κάλυμνο, Λέρο, και  Πάτμο) όπου ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών σε αναμονή είναι αρκετά μεγάλος και θα πρέπει και αυτοί  να εξεταστούν. 

Με εντολή  του Δ.Σ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΡΤΣΕΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ”.