Το δ.σ. της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Δωδεκανήσου

Μετά τις Εκλογές της 25ης Μαΐου 2018 και τη συγκρότηση σε Σώμα της 31ης Μαΐου 2018, το νεοεκλεγέν δ.σ. της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών-Εμπόρων Δωδεκανήσου, συγκροτήθηκε ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Νικόλαος Τσούλλος 
Α΄Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κλούβας 
Β΄Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Λαμπαδάκη – Παπασάββα 
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Πάγκαλης 
Αν. Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Μπέρδης 
Ταμίας: Γεώργιος Λάσπας 
Αν. Ταμίας:Τσαμπίκος Κυζάλας 
Μέλος Δ.Σ.: Πορτσέλλης Στέφανος 
Μέλος Δ.Σ.: Χάρης Μιχαήλ.