Το προεδρείο του Σωματείου Αρτοποιών Ρόδου το 1958

ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΟΣ
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως τα σημειωθέντα εις Δωδεκάνησον ελάχιστα κρούσματα πολιομυελίτιδος ουδόλως πρέπει ν’ ανησυχούν το κοινόν δεδομένου ότι πάντοτε εις ολόκληρον την χώραν σημειούνται σποραδικώς ασήμαντα εις αριθμόν κρούσματα. Πέραν τούτου εξ άλλου αί αρμόδιαι υπηρεσίαι έχουν λάβη τα μέτρα των.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ «ΗΡΑΚΛΗ» ΜΑΡΙΤΣΩΝ
Χθες εγένετο εις Μαριτσά η πρώτη Γενική Συνέλευσις του νεοσυστάτου Κοινωνικού και Αθλητικού Σωματείου «Ηρακλής». Εις την Συνέλευσιν παρέστησαν ο εκ Μαριτσών κ. Μιχαήλ Καντάκης, μέλος του Τμήματος του Παροδιακού Συλλόγου Απόλλων εις Γουώρεν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο επίτιμος πρόεδρος της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων κ. Μίσιος και άλλοι παράγοντες της κοινότητος.

Κατά τάς αρχαιρεσίας εξελέγη συμβούλιον εκ των κυρίων Γεωργίου Φύλλη, Ιωάννου Κουφαλάκη, Κωνσταντίνου Καλλιγά, Βασιλείου Μπακαρή, Ιωάννου Θεοδωράκη, Σταύρου Καράλλα και Δημητρίου Πακίδη. Κατά το τέλος της Συνελεύσεως ετηρήθη ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του εν Κορέα πεσόντος Γεωργίου Μπιλιά του Ανδρέου εκ Μαριτσών.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
Γενομένων των αρχαιρεσιών του Σωματείου Αρτοποιών Ρόδου εξελέγησαν οι κύριοι Στέργος Παπαντωνίου, Μιχαήλ Αθανασίου, Παναγιώτης Αγγέλου, Ευάγγελος Λύχνος, Ιωάννης Καρακαμμένος, Γεώργιος Καβουνίδης και Ηλίας Θεμελιάδης διά το Διοικητικόν Συμβούλιον και οι κύριοι Ιωάννης Κώττης, Α. Νικολαΐδης, Εμμανουήλ Ζούντας και Κωνσταντίνος Τασγκάρης διά την εξελεγκτικήν επιτροπήν. Οι εκλεγέντες θα συνέλθουν αύριον εις συνεδρίασιν διά να συγκροτηθούν εις σώμα.

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
Χθες διεξήχθησαν εκλογαί του Διδασκαλικού Συλλόγου «Κλεόβουλος».
Εξελέγησαν οι κ.κ.: Γεώργιος Κυριακόπουλος, Πάνος Σαρασιώτης, Σπύρος Παπαπέτρου, Κωνσταντίνος Πάχος, Σπυρ. Μηλιός, Δημήτριος Μελαχροινίδης, Περικλής Καλαμπάκης.

Διά την εξελεγκτικήν επιτροπήν: Βασίλειος Ζαχαρίου, Μιχαήλ Τέττης, Παναγιώτης Θεοδοσίου.
Ως αντιπρόσωποι διά την Α’ Γεν. Συνέλευσιν Κλάδου, 1) τακτικός: Σπύρος Παπαπέτρου, 2) αναπληρωματικός: Σπυρίδων Μηλιός.

Ομοίως εξελέγησαν παμψηφεί ως επίτιμον μέλος ο μετατεθείς επιθεωρητής κ. Παναγιώτης Κατσιρέας και ως επίτιμος πρόεδρος ο αποχωρήσας της υπηρεσίας γνωστός αγωνιστής και ήδη συνταξιούχος διδάσκαλος κ. Ιωάννης Γιαννακές.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ
Ανεκοινώθη εκ του Υπουργείου Προνοίας ότι υπό Αμερικανικής Εταιρείας εγένετο δωρεά 1.600.000 αντιγριππικών εμβολίων προς την Ελλάδα. Τα εν λόγω εμβόλια, θα προωθηθούν ταχέως εις τα κατά τόπους Υγειονομικά Κέντρα.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κατά την διάρκειαν της εις Αθήνας παραμονής του ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, θα δέχεται τους συμπατριώτας του εις το ξενοδοχείον Κλάριτζ, Δώρου 10 (Ομόνοια), Τηλέφωνα 533.037 ή 523.013, καθ΄εκάστην, πλην της Κυριακής από 8.30-10.30 π.μ.

Η ΠΑΤΜΟΣ ΖΗΤΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας)- Δι’ ανακοινώσεώς της η Αρχαιολογική υπηρεσία Δωδεκανήσου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους οικοδόμους και εργάτας όπως εγγραφούν εις τα Γραφεία της Μονής διά να προσληφθούν.

Η ανακοίνωσις εγένετο διά να αποφευχθούν προτιμήσεις, διότι ωρισμένοι προέβαλλαν το παράπονον ότι ίσως αι προσλήψεις γίνουν διά κομματικών κριτηρίων.