Ποιοι σεισμοπαθείς της Ρόδου θα λάβουν στεγαστικά δάνεια

ΠΟΙΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Υπό της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Στέγης, απεφασίσθη η χορήγησις εις δικαιούχους των εξής στεγαστικών δανείων:

Πόλεως Ρόδου: Μαρίαν Τριτσάρη 3.000 δραχμάς, Παναγιώταν Θαρρενού 6.000, Παύλον Παυλίδην 18.000 εις τρεις δόσεις. Σαλάκου: Παναγιώτην Καλοπέτρην 10.000 εις δύο δόσεις, Χαράλαμπον Καλοήν 10.000 εις δύο δόσεις. Ελευθέριον Σταυρουλάκην 18.000 εις τρεις δόσεις και Χρυσόστομον Γεωργαράν 18.000 εις τρεις δόσεις.

Καλυθιών, Στέργον Μανώλακαν 3.000, Ευθύμιον Κωβαίον 5.000, Βασίλειον Λεβέντην 5.000, Σταμάτιον Παπαγεωργίου 2.000, Χαρίκλειαν Μαλωΐνα 1.500, Σταματίαν Χατζηδιάκου 4.000, Σωτήριον Βαγιανόν 1.500, Φώτιον Δημητριαδιού 4.000, Εμμανουήλ Σαββιού 1.500, Δημήτριον Τοκούζην 2.500, Αναστάσιον Χατζηνικόλαον 1.500. Εμμανουήλ Αντωνά 3.000, Στέργον Αργυρού 2.500. Νικόλαον Παπανικολάου 5.000. Δημήτριον Κοντόν 5.000, Μιχαήλ Ηλιάδην 8.000 εις δύο δόσεις. Ιωάννην Κωβαίον 3.000, Στέργον Μοσχηδιόν 9.800 εις δύο δόσεις.

Στεγαστικών δανείων επίσης κατά κοινότητας εδικαιώθησαν οι εξής:
Κοσκινού: Μιλτιάδης Κλαδάς 9.000 εις δύο δόσεις, Κωνσταντίνος Ισκάς 7.000 εις δύο δόσεις, Κωνσταντίνος Σκουμιού 4.500.

Καλαβάρδα: Ευθύμιος Παπαγιάννης 3.000, Δημήτριος Παπαδημητρίου 2.500. Τριάντα: Ιωάννης Καρπάθιος 8.000 εις δύο δόσεις, Ιφιγένεια Φρόνη 10.000 εις δύο δόσεις, Μαρία Δρακίδου 8.000 εις δύο δόσεις, Νικόλαος Τζωρτζής 6.000.

Κρεμαστή: Στέφανος Τσαμπικάκης 10.000 εις δύο δόσεις, Δέσποινα Τάκου 2.500, Εμμανουήλ Μπάτης 18.000 εις τρεις δόσεις, Σεβαστή Ζανεττή 5.000, Νικόλαος Αγγελινού 6.000, Κωνσταντίνος Βόλας 18.000 εις τρεις δόσεις. Αρχάγγελος: Αντώνιος Κάνιακας 2.200, Ευριπίδης Φαρμακαλής 2.200.

Αρχίπολις: Μιχαήλ Τσακίρης 2.000, Αρνιθα: Γεώργιος Καλιβούρης 6.000, Χαράλαμπος Ασπρής 1.200.

Απολακκιά: Ιωάννης Κανάρης 3.000. Μονόλιθος: Συμεών Πυράκης 8.000, εις δύο δόσεις. Θολό: Βασίλειος Γλένης 3.500. Ιστριος Μιχαήλ Ασπρής 5.000.

ΑΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Αύριον αναμένεται να επιστρέψη εις Ρόδον ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος. Ο κ. Νομάρχης μετέβη εις Αθήνας προς προώθησιν διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

ΤΑ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΑΟΝ
Κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Κω ο ΑΟΝ Πεισίροδος έδωσε δύο Φιλικούς αγώνας προς την τοπικήν ομάδα του Ανταγόρα. Εις τον πρώτον αγώνα εξήλθεν ισόπαλος διά τερμάτων 1-1 ενώ εις τον δεύτερον ενίκησε με 3-2.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Κατέπλευσαν χθες εις τον λιμένα τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” με 64 και 74 ξένους περιηγητάς αντιστοίχως. Τα ατμόπλοια απέπλευσαν την νύκτα.

ΠΕΝΘΗ
Απέθανε προχθές και εκηδεύθη την επιούσαν μετ’ ενδείξεων αρκετού πένθους και συμπαθείας η γηραιά συμπολίτης

ΖΑΜΠ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

μήτηρ προσφυλής του οδοντιάτρου κ. Δημοσθένους Κωνσταντινίδου και εν Ελισάμπετβη του Βελγ. Κογκού ευδοκίμως εργαζομένου κ. Κώστα Κωνσταντινίδη.

Η “Ροδιακή” αι προς την οποίαν υπηρεσίαι του υιού της κ. Κώστα Κωνσταντινίδη κατά τα πρώτα έτη της επανεκδόσεώς της υπήρξαν αληθώς πολύτιμοι συμμετέχει ζωηρώς του πένθους της οικογενείος και εύχεται εις την μεταστάσαν ελαφρόν το καλύψαν αυτήν χώμα.

ΦΑΙΔΡΑ Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
Υποκύψασαι εις καρδιακόν νόσημα, εξ ου από μακρού υπέφερεν, επέθανε και εκηδεύθη χθες με πολλάς εκδηλώσεις συμπαθείας εκ μέρους της Ροδιακής κοινωνίας η γηραιά συμπολίτις ΦΑΙΔΡΑ Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, σύζυγος του καλού πατριώτου κ. Χρυσάνθου Θεοχάρους εκ των παλαιών εργοληπτών της νήσου μας και μήτηρ των κ.κ. Γεωργίου Θεοχάρους μηχανικού, Αργυρίου Θεοχάρους προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλεώς μας, Βασιλείου και Ιωάννου Θεοχάρους.

Η νεκρόσιμος ακολουθία εψάλη εις τον Ι. Ναόν Αγ. Γεωργίου συνώδευσεν δε την νεκράν εις την τελευταίαν κατοικίαν της πολύ πλήθος της κοινωνίας μας, προς την οποίαν η μεταστάσα ποικιλοτρόπως είχε παράσχει πολυτίμους εκδηλώσεις, ως μέλος των κοινωνικών σωματείων της.

Η “Ροδιακή” συμμετέχει του πένθους της οικογενείας και εύχεται εις την μεταστάσαν γαίαν ελαφράν.