Λεξιστορείν: Μου πέρασε θηλιά στο λαιμό!

Η λέξη θηλιά έχει σήμερα τη σημασία του βρόγχου, της κρεμάλας. Προέρχεται από το θηλυκό γένος του αρχαίου επιθέτου θήλυς-θήλεια –θήλυ.

Άρα η πρώτη σημασία της λέξης ήταν «η θηλυκή».

Η μεταβολή  της σημασίας σε «βρόγχος» από «θηλυκή» οφείλεται στο σχήμα της θηλιάς, το οποίο θυμίζει την ανατομική κατασκευή των θηλυκών γεννητικών οργάνων, που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δέχονται στο εσωτερικό τους το αρσενικό  συμπλήρωμά τους.

Ακριβώς όπως και η θηλιά είναι έτοιμη να δεχθεί ως «συμπλήρωμα της»  το κεφάλι ενός ανθρώπου.