Σε υψηλό επίπεδο ο Ιππότης

Παρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας στο σκάκι θα είναι ο Ιππότης και θέλει μέσω της συγκεκριμένης διοργάνωσης να διατηρήσει την παραμονή του σ’ αυτό το επίπεδο, υπερασπιζόμενος και τους τίτλους του στο Αιγαίο, οι οποίοι τον κατατάσσουν ανάμεσα στους κορυφαίους ομίλους της χώρας μας.

Η 46η διοργάνωση πάντως του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα γίνει στο ξενοδοχείο Porto Rio της Αχαΐας από τις 10 έως τις 15 Ιουλίου με πολύ υψηλό το επίπεδο των σκασκιστών. Το έργο του ροδίτικου συλλόγου δεν θα είναι εύκολο όσον αφορά στην παραμονή του, αλλά η συμμετοχή και μόνο στους αγώνες αυτούς και κυρίως με νεαρούς αθλητές, δείχνει τη δυναμική όπως επίσης την προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη.

 Τι προβλέπεται από την προκήρυξη για τις δηλώσεις συμμετοχής και τις συνθέσεις των ομάδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Ρίο:  «Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα σωματεία που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην τελική φάση της Α΄ Εθνικής κατηγορίας πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΕΣΟ μέχρι και τις 11/06/2018.

Τα σωματεία που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή θα αναπληρωθούν ως εξής:
Πρώτα από την ίδια την ένωση / τ. επιτροπή και ανάλογα με τον αριθμό των προκρίσεων (3, 2 ή 1) που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας προκήρυξης.

Αν χρειαστεί, η αναπλήρωση συνεχίζεται πρώτα από τον προκριματικό όμιλο της ΕΣΣΝΑ και μετά από τον αντίστοιχο όμιλο της ΕΣΣΘΧ, εναλλάξ μέχρι και την 6η θέση της βαθμολογίας αυτών των δύο πρωταθλημάτων (ΠΟΑ).

Στην περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις η αναπλήρωση θα γίνει πρώτα από την ίδια την ένωση/τ.επιτροπή και για μια θέση, με μοναδικό περιορισμό το όριο υποβιβασμού στον προκριματικό όμιλο (αν υπάρχει).

Αν χρειαστεί η αναπλήρωση θα συνεχιστεί για κάθε μια θέση κατά σειρά από τους προκριματικούς ομίλους των παρακάτω ενώσεων: ΕΣΣΝ Αττικής, ΕΣΣ Θεσ-Χαλκ, ΕΣΣ Κρήτης, ΕΣΣ Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΣ Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (πρώην ΕΣΣ Πελοποννήσου), ΕΣΣ Περιφ. Πελοποννήσου, ΤΕΣΣ Θεσσαλίας, ΤΕΣΣ Στερεάς Ελλάδας, ΤΕΣΣ Αιγαίου, ΤΕΣΣΗΠΙΝ, με περιορισμό το όριο υποβιβασμού στον αντίστοιχο προκριματικό όμιλο (αν υπάρχει).
Καταληκτική ημερομηνία για την αναπλήρωση των κενών θέσεων ορίζεται στις 18/06/2018. Η δήλωση συμμετοχής με τις υπογραφές των αρμοδίων και τη σφραγίδα του σωματείου, ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγυητικού ποσού 500 € στον λογαριασμό της ΕΣΟ, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013). Το ποσόν της εγγυήσεως θα αφαιρεθεί από την προκαταβολή κάθε σωματείου, ενώ σε περίπτωση που δεν προσέλθει στους αγώνες, εκπίπτει υπέρ της ΕΣΟ.
 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 «ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» της γενικής προκήρυξης  των αγώνων (Αριθ. Πρωτ.   99310/11-12-2017).
Υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ (Β6/11.09.2011 και Β1/02.07.2014) η βασική σύνθεση των ομάδων της Α’ Εθνικής κατηγορίας για το 2018 είναι 10μελής:
–   1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες
–  5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών
–  6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νέων γυναικών (-20, γεννημένη μετά την 1/1/1998),
–   7η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, γεννημένη μετά την 1/1/2002),

–   8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών –γυναικών (-20,γεν/νος-η μετά την 1/1/1998),
–  9η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (-16, γεν/νος-η μετά την 1/1/2002).
–   10η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/2006).

Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Τ. και Υγείας κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.T. και Υγείας Αθλητή πριν την έναρξη των αγώνων.

Όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή-τρια μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία σκακιέρα, η δήλωση του οποίου-ας θα γίνεται πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών και σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις.
Ρητά διευκρινίζεται ότι, οι Κύπριοι  σκακιστές-στριες που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ», δεν εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν ελεύθερα.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες (από την 6η -10η), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο οικονομικού έτος.

Τα σωματεία της Α΄ Εθνικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο πρωτάθλημα μόνο όσους αθλητές και αθλήτριες ανήκουν στη δύναμή τους μέχρι και τις 30/03/2018. Πέραν αυτών των αθλητών οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο νέο-εγγεγραμμένους αθλητές (όχι αθλητές από μεταγραφές).     Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.12.1 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, στους Αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας αλλά και των προκριματικών ομίλων για την Α’ εθνική (ΠΟΑ), απόφαση ΔΣ Β6/11-09-2011 και μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η – 4η   (όχι στη γυναικεία και στις «αναπτυξιακές»), επιτρέπεται επιπλέον και η χρήση ενός αλλοδαπού σκακιστή ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης.»
 

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Δευτέρα               09  Ιουλίου        2018

Άφιξη ομάδων

 

Τρίτη                    10  Ιουλίου        2018

Τεχνική συνάντηση – Ενημέρωση σωματείων

12:00

Τρίτη                    10  Ιουλίου        2018

Τελετή Έναρξης

16:00

Τρίτη                    10  Ιουλίου        2018

1ος Γύρος

16:30

Τετάρτη               11  Ιουλίου        2018

2ος Γύρος

09:30

Τετάρτη               11  Ιουλίου        2018

3ος Γύρος

17:30

Πέμπτη                12  Ιουλίου        2018

4ος Γύρος

16:30

Παρασκευή         13  Ιουλίου        2018

5ος Γύρος

16:30

Σάββατο             14  Ιουλίου        2018

6ος Γύρος

16:30

Κυριακή               15  Ιουλίου        2018

7ος Γύρος

09:30

Κυριακή               15  Ιουλίου        2018

Τελετή Λήξης-Αναχώρηση

15:00