Επτά εκατατομμύρια δρχ δαπανήθηκαν για το Διεθνές Ράλλυ Ρόδου

ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΕΫ ΡΟΔΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ

Θα συμπληρωθή από το Φεστιβάλ λουλουδιών

Η ΔΑΠΑΝΗ ΘΑ ΑΝΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΑ 7.000.000 ΔΡΧ.


Για πρώτη φορά θα γίνη εφέτος στη Ρόδο Διεθνές Ράλλυ αυτοκινήτου, με συμμετοχή άσσων του βολάν και με την οικονομική ενίσχυση Εταιρειών Αυτοκινήτων.

Η ιδέα για το Ράλλυ βγήκε απ’ τη Ρόδο. Οι τοπικοί παράγοντες του αυτοκινήτου ύστερα από επιτυχείς αγώνες δεξιοτεχνίας που έγιναν κατά το παρελθόν, πίστεψαν και δικαιολογημένα, ότι η αυτοκινητική προσπάθεια μπορεί να διευρυνθή. Φυσικά για την διοργάνωση τελεσταί σημαντικώτατοι ήταν η τελειότης του οδικού δικτύου του νησιού, που σπάνια μπορεί να το βρη κανείς αλλού και η ομορφιά της Ρόδου, που δεν έχει το ταίρι της.

Τώρα οι ετοιμασίες έχουν αρχίσει, οι τεχνικοί πηγαινοέρχονται, οι επιτροπές συνεδριάζουν, οι αγώνες ετοιμάζονται. Με την διοργάνωση του Ράλλυ στη Ρόδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα την 26ην Ιουνίου θα γίνουν οι αγώνες ταχύτητος και αναβάσεως στο Φιλέρημο και την 30η Ιουνίου ο γύρος ακριβείας της Ρόδου.

Στο μεταξύ αναγγέλεται ότι στον αγώνα ταχύτητος, που θα γίνη στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως επί αποστάσεως 4.600 μέτρων θα μετάσχουν άνω των 80 οδηγοί. Και στον αγώνα αναβάσεως του Φιλερήμου θα μετάσχουν επίσης άνω των 150 οδηγοί εκ των οποίων 90 Ρόδιοι. Τα ονόματα των διεθνών άσσων του αυτοκινήτου θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τις ημέρες εκείνες πάντως η Ρόδος θα κατακλυσθή από ποικίλων χρωμάτων αυτοκίνητα, κάθε είδους και κάθε εργοστασίου που θα συναγωνισθούν για την νίκη. Και επί τρεις ημέρες η Ρόδος θα αλλάξη όψη, θα γίνη περισσότερο κοσμοπολιτική θα γεμίση ξένους. Όπως είναι δε γνωστό επ’ ευκαιρία του Ράλλυ, θα γίνη και το Φεστιβάλ των Λουλουδιών.

Για το Ράλλυ μόνο και αυτό είναι το σημαντικώτερο διετέθησαν 7.000.000 δρχ. ένα κολοσσιαίο δηλαδή ποσό. Κι αυτό είναι ασφαλώς μία από τις εγγυήσεις της επιτυχίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μας επιβεβλημένον θεωρούμεν να ευχαριστήσωμεν θερμώς τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδην, αόκνως εργαζόμενον υπέρ της πόλεως, δια την ικανοποίησιν του αιτήματός μας διά της τοποθετήσεως μιας κρήνης εις το τέρμα της οδού Ιπποδάμου.

Οι ευχαριστούντες
Γ. ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΣΥΡΙΟΥ

ΤΗΝ 14ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ “ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ”

Την 14ην Ιουνίου θα τελεσθούν τα εγκαίνια του Τουριστικού χωριού “Μίρα Μάρε” Ρόδου. Εις τα εγκαίνια θα παραστούν αι αρχαί και προσκεκλημένοι εξ Αθηνών. Ως γνωστόν, εις τας συγχρόνους, παρά την θάλασσαν εγκαταστάσεις του Τουριστικού χωριού, ως και εις τα “μπάγκαλο” αυτού, θα φιλοξενούνται γκρουπ Γερμανών και Γερμανίδων.

ΠΟΣΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν των Τεχνικών Κρατικών Σχολών Μαθητείας εις τον κλάδον υποδηματοποιών φοιτούν 21 μαθηταί, εις τον κλάδον των ραπτών 51, εις τον κλάδον των χρυσοχόων 54 και εις τον κλάδον των επιπλοποιών και ξυλουργών 43. Εξ άλλου εις τας Δημοτικάς Σχολάς ο “Νιρεύς” εις τον κλάδον μηχανοτεχνιτών φοιτούν 49 μαθηταί εις την α’ τάξιν 41 εις την β’ 15 εις την γ’ και 17 εις την δ’ τάξιν.

Πριονοκορδέλλα του απέκοψε φάλαγγας των δακτύλων της μιας χειρός του
Προχθές την 9ην π.μ. εις το επί της οδού Βενετοκλέων Ξυλουργικόν Εργοστάσιον Πιτσάκη Ζαχαρία ο εν αυτώ εργαζόμενος ως ξυλουργός τεχνίτης Κων/ντίνος Κούφης ετών 32, εξ αμελείας του ετραυματίσθη δια πριονοδίσκου ευρισκομένου εν κινήσει, του απεκόπησαν δε εκ τριών δακτύλων της αριστεράς χειρός αι τελευταίαι φάλαγγες. Ούτος μετεφέρθη πάραυτα παρά του ως άνω εργοδότου εις την κλινικήν Λαζάρου Τηλιακού, ένθα και νοσηλεύεται.