Η επισφράγιση του ειδυλλίου δυο γιατρών στην Κάρπαθο

ΔΙΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΑΣ
Προχθές επραγματοποιήθη εις Έμπωνα η ημερησία εκπαίδευσις των Στελεχών των Μορφωτικών Συλλόγων Αγροτοπαίδων του Τομέως Γεωργ. Εφαρμογών με συμμετοχήν 32 Αγροτοπαίδων των Συλλόφων Αγροτοπαίδων Σαλάκου, Κρητηνίας, Απολλώνων και Έμπωνας οίτινες και παρηκολούθησαν τα μαθήματα οργανώσεως και λειτουργίας των Συλλόγων των.

Εν συνεχεία την 6ην μ.μ. ωργανώθη εν Μονολίθω παρά του Μ.Σ.Α. Μονολίθου τελετή δια την παράδοσιν των παραχωρηθέντων δωρεάν παρά του Υπουργείου Γεωργίας 20 σειρών εργαλείων ξυλουργού και οικοδόμου αξίας εκάστης 500 δραχμών περίπου, εις τους εξής 20 μαθητάς του εκεί Τεχνικού Σχολείου ήτοι:
Α. Σαπουτζής, Α. Διακομανώλης, Α. Καμαράτος, Α. Ψαρούλης, Β. Γιαννούλης, Γ. Παπασταματίου, Γ. Θυρής, Δ. Μαχαιράκης, Δ. Μαλανδρής, Ε. Καρίκας, Θ. Μαχαιράκης, Ι. Διακοαναστασίου, Ι. Νικολής, Ν. Χαραλάμπους, Σ. Χαλκίτης, Σ. Παπασταματίου, Σ. Καραγιάννης, Σ. Κύμας, Τ. Λαγκάνης και Χ. Κοκιαντώνης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στον αγαπητό μου αδελφόν Γιάννη και στην σύζυγόν του Κούλαν εγκατεστημένους εις Βέλγιον τους εύχομαι όπως το νεογέννητον αγοράκι τους είναι καλορίζικο.
Θ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Σχολική Εφορεία Έμπωνας δια του παρόντος εκφράζει και δημοσία τας θερμάς ευχαριστίας της προς το υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου Νομαρχιακόν Συμβούλιον Δωδεκανήσου δια την χορήγησιν 370.000 δραχμών επί τω ιερώ σκοπώ της ανεγέρσεως του νέου διδακτηρίου της Κοινότητός μας.
Ο πρόεδρος της Σχολ. Εφορείας
ΣΤΕΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΙΣ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ ΔΥΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις)
Την παρελθούσαν Κυριακήν εις τον Ιερόν ναόν της Υπαπαντής Αρκάσης δύο εκλεκτοί νέοι και επιστήμονες της Καρπάθου ο Κωνσταντίνος Πατζαρζής και η Μαίρη Αγγελίδου ετέλεσαν τους γάμους των ύστερα από ένα τρυφερό και μακροχρόνιο ειδύλλιον. Ο γάμος έγινε μεγαλοπρεπώς παρουσία όλων των αρχών της νήσου και πλήθος κόσμου. Οι νεόνυμφοι ανεχώρησαν αμέσως εις Αθήνας όπου θα εγκατασταθούν οριστικώς.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψε προχθές την 10ην πρωινήν εξ Αθηνών ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος. Κατά την εις Αθήνας παραμονήν του ο κ. Ρεμπάκος επελήφθη διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων. Τον κ. Νομάρχην υπεδέχθησαν εις το Τελωνείον οι προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεσιών και άλλοι υπάλληλοι.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΠΥΓΜΑΧΟΙ  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου την προσεχή Πέμπτην αναχωρούν δι’ Αθήνας 5 Ρόδιοι Πυγμάχοι προκειμένου να μετάσχουν του Πανελληνίου Πρωταθλήματος β’ κατηγορίας.
Ως πληροφορούμεθα ο προπονητής του ΠΟΔ Αναστάσιος Αβραμίδης κατά το εις Αθήνας διεξαχθέντα πρωτάθλημα α’ κατηγοράις Ελλάδος κατέλαβε την πρώτη θέσιν εις τα ημιμέσα βάρη.
Ο Αβραμίδης κατέκτησε το πρωτάθλημα της κατηγορίας του δια 3 συνεχή έτη.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Σήμερον εις άπαντα τα Σχολεία Κατωτέρας Εκπαιδεύσεως θα αρχίσουν αι γραπταί εξετάσεις β’ εξαμήνου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  Ο κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 9.
Επί 298 ψηφισάντων Πρόεδρος της Βουλής εξελέγη ο κ. Ροδόδουλος δια ψήφων 169, έναντι 79 του κ. Πασαλίδη, 7 του κ. Μέρου Ιτούκ. Μαρκεζίνη, 42 ψηφοδέλτια ήσαν λευκά.