Καταπλέει στη Ρόδο η ναυαρχίδα του Έκτου Αμερικανικού Στόλου

ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΟ “ΝΤΕΜΟΪΝΣ”  ΕΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΗΝ 17ΗΝ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ

Σήμερον την πρωΐαν καταπλέουν εις Ρόδον η Ναυαρχίς του Έκτου Αμερικανικού Στόλου καταδρομικόν “Ντεμόϊνς” του οποίου επιβαίνει ο Αρχηγός του Στόλου ναύαρχος Μπράουν, το αεροπλανοφόρον “Γουάσιτ” του οποίου επιβαίνει ο υποναύαρχος Χάννεγκα, και 7 μικρότερα σκάφη, ήτοι τα “Ντήλεϋ”, “Κρόμβουελ”, “Τζων Γουΐλλις”, “Βαν Βόχις”, “Δέστερ”, “Τάουσιγκ” και “Τρούτα”. 

Άπαντα τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν εις Ρόδον μέχρι της 16ης Ιουνίου. 

Άμα τω κατάπλω των πολεμικών ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης και ο Κυβερνήτης του πλωτού αμερικανικού ραδιοσταθμού πλοίαρχος Στέντμαν, θα ανέλθουν επί της Ναυαρχίδος δια να χαιρετήσουν τον ναύαρχον, αργότερον δε θα χαιρετήση τον ναύαρχον ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος. 

Την 10ην πρωινήν ο Ναύαρχος Μπράουν θα επισκεφθή τον Νομάρχην, την Ιεράν Μητρόπολιν, τον Δήμαρχον, τον Ανώτερον Διοικητήν και τον Λιμενάρχην. 

Αύριον, την 6ην απογευματινήν εις την καντίνα των Αμερικανών θα χορευθούν τοπικοί χοροί από το μπαλλέτο του Δήμου, την 7ην εσπερινήν θα δοθή δεξίωσις του Δήμου και την 9ην θα δοθή δείπνον προς τιμήν του ναυάρχου υπό της Νομαρχίας. 

Μεθαύριον, 35 ορφανά θα φιλοξενηθούν επί της Ναυαρχίδος ενώ το εσπέρας θα δοθή γεύμα υπό του Δημάρχου προς τιμήν του Ναυάρχου. 

Εξ άλλου την 18ην Ιουνίου θα καταπλεύσουν το αεροπλανοφόρον “Σαρατόγκα” και δύο άλλα πολεμικά και την 21ην θα καταπλεύσουν εις τα ροδιακά ύδατα τρία αμερικανικά αντιτορπιλλικά, τα οποία θα αποπλεύσουν την 24ην τρέχοντος.

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Εις την κλινικήν του κ. Ι. Οικονομίδου η κ. Χριστίνα Διακονικόλα έτεκε χαριέστατο κοριτσάκι. Εις τους γονείς εύχομαι να τους ζήση. Β.Σ. 

Η ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ο Ατρόμητος μετά την νίκην του επί του Δωριέως με το συντριπτικόν σκορ των 3-0 κατέκτησεν το κύπελον της εφορείας Σταδίου.

Ο αγών απεκαρδίωσεν τας φιλάθλους καθ’ ότι ήτο άτεχνος, σκληρός και με μικροεπεισόδια ο πνέων δε ισχυρός άνεμος, ημπόδισε την απόδοσιν και των δύο ομάδων. 

Η ομάς του Ατρομήτου καλυτέρα του Δωριέως επέτυχε να εξουδετερώση, τελείως την άμυνα του Δωριέως και με τρία ισχυρά σουτ παρεβίασε την εστίαν του Ματσάγγου και ούτω εξήλθεν νικήτρια. 

Τα τέρματα εσημείωσαν οι Μπίλης (61’ και 85’) και Νέσκης (87’).

Εκ της νικητρίας διεκρίθησαν οι Μπίλης, Καλαϊτζής και Νέσκης εκ δε της ηττηθείσης οι Καστελλοριζιός και Ματσάγγος.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Επέστρεψεν εξ Αθηνών διά του ατμοπλοίου της γραμμής ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης κ.Γελαδάκης. Κατά την εις Αθήνας παραμονήν του ο κ. Λιμενάρχης είχε την ευκαιρίαν να προωθήσει διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ 14 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Αφίκοντο προχθές την πρωΐαν εις Ρόδον δι’ εκτάκτου αεροπλάνου 14 δημοσιογράφοι εκ διαφόρων χωρών του ΝΑΤΟ, πραγματοποιούντες περιοδείαν ανά την Ελλάδα και την Τουρκίαν, οργανωθείσαν υπό της Διευθύνσεως Πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Εις την Ελλάδα οι ξένοι δημοσιογράφοι φιλοξενούνται υπό του Υπουργείου Προεδρείας Κυβερνήσεως μεταξύ αυτών δε είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ελβετοί, Νορβηγοί, Ιρλανδοί και Ολλανδοί. 

Οι αφιχθέντες ενταύθα δημοσιογράφοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας. Περί την 9ην εσπερινήν της προχθές ο κ. Νομάρχης παρέθεσε προς τιμήν των δείπνον εις το ξενοδοχείον “Θέρμαι” χθες δε οι δημοσιογράφοι ανεχώρησαν διά του αεροπλάνου των επιστρέφοντες εις Αθήνας.