Ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί  το υπηρεσιακό συμβούλιο!

Ακόμα περιμένει τη σύσταση του υπηρεσιακού συμβουλίου στο νομό μας, ο σύλλογος υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου, καθώς παρά τα αιτήματα που έχει στείλει εγγράφως στο αρμόδιο υπουργείο και παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν πρόσφατα στο αναπτυξιακό συνέδριο της Ρόδου, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Ο σύλλογος μάλιστα έστειλε προχτές νέο έγγραφο στο υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο εκφράζει τη διαμαρτυρία του και κάνει λόγο για απαξίωση των Δωδεκανησίων,  καθώς,  όπως επισημαίνει μέχρι σήμερα στα έγγραφα αυτά,  δεν παίρνει καμία απάντηση, αλλά ταυτόχρονα όπως επισημαίνει το υπουργείο ζητά τα… ρέστα από τους υπαλλήλους των υποστελεχωμένων υπηρεσιών όταν δεν απαντούν στον προκαθορισμένο χρόνο!

Το έγγραφο που στάλθηκε στον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη και τον υφυπουργό Κώστα Πουλάκη και το οποίο κοινοποιείται στους κυβερνητικούς βουλευτές, στην αυτοδιοίκηση και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα, αναφέρει τα εξής;

“Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, Καταθέσατε σειρά τροπολογιών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Σ΄ αυτές δεν περιλαμβάνεται το θέμα της συγκρότησης και λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και συγκεκριμένα της επιτακτικής ανάγκης τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4369/2016 και του άρθρου 51 του Ν.4407/2016 με την απαλοιφή του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής για τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Αναίτια, αδικαιολόγητα και αιφνιδιαστικά το 2016 μας περιθωριοποιήσατε συνειδητά νομιμοποιώντας τη στρεβλή αντίληψη της αξιακής διαβάθμισης των εργαζομένων που υπηρετούν στην τυπική έδρα τη Σύρο, εις βάρος όλων των άλλων εργαζομένων της Περιφέρειας με τα ίδια επιστημονικά προσόντα και ιδιότητες με τις απολύτως όμοιες παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό τις απολύτως όμοιες συνθήκες.

Προφανώς σας διαφεύγει το γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο απαρτίζεται από δύο ισότιμα διοικητικά κέντρα,  τη Ρόδο με τρείς (3) Γενικές Διευθύνσεις και την Ερμούπολη της Σύρου με άλλες τρεις (3) Γενικές Διευθύνσεις

Θέτοντας το πρόβλημα στον κ. Πουλάκη, είχε δηλώσει, από το βήμα του 13ου Περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου στη Ρόδο, τον περασμένο Απρίλιο «…Τα προβλήματα των εργαζομένων με όλα αυτά τα οποία έχομε κάνει  έως την ώρα, αλλά και αυτά που είπε εδώ πέρα ο εκπρόσωπός τους και αρκετά, είναι στη διαδικασία της επίλυσης, όπως π.χ. η λειτουργία του υπηρεσιακού ειδικά στο Νότιο Αιγαίο έτσι όπως είναι η γεωγραφική του κατανομή…»

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της κ. Γεροβασίλη από το βήμα του 15ου  Περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου στη Σύρο (μόλις προχθές) «….για την τροπολογία που μας ζητήθηκε δεν έχω καμία αντίρρηση να τη δούμε, δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα….»

Kύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ
Μέχρι σήμερα στο πλήθος των εγγράφων που ήδη αναφέραμε στα σχετικά, δεν μας απαντάτε, δεν παίρνετε θέση. Εσείς που ζητάτε τα ρέστα από τους υπαλλήλους των υποστελεχωμένων υπηρεσιών όταν δεν απαντούν στον προκαθορισμένο χρόνο, δεν απαντάτε και πετάτε στο καλάθι των αχρήστων τις αναφορές μας.

Δεν επαιτούμε, θέλουμε αυτό που αναίτια και με μεγάλη ευκολία σε άσχετο νομοσχέδιο μας αφαιρέσατε. Με την ίδια άνεση και ευκολία να τροποποιήσετε εκ νέου το νόμο αφαιρώντας τις  παρακάτω διαγραμμένες με κόκκινο λέξεις:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4407/2016 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/27-7-2016)
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 51 Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ
γ. Στο τέλος του στοιχείου αα’ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Τόσο απλά και δίκαια!
Σημειωτέον ότι η απαλοιφή του κριτηρίου της έδρας δεν επιφέρει κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος για τη λειτουργία του εν λόγω οργάνου, καθώς δεν απαιτείται η μετακίνηση κανενός μέλους, με δεδομένες τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης που έχουν όλες οι Περιφέρειες και ήδη από το 2013 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Νότιο Αιγαίο.
Επισημαίνουμε ότι «οικοδομούνται θεμέλια» ενιαίας περιφερειακής συνείδησης και ενότητας όταν αίρονται οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες».

Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι εκπρόσωποί τους:
• ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ

• ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ
•    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ.