Εγγραφές μαθητών στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ρόδου

Η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές του ότι από 22/6/2018 έως και 29/6/2018 θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-epal, για το αποτέλεσμα της δήλωσης προτίμησής τους χωρίς δυνατότητα τροποποίησης.

Οι μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης  για το 1ο ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από 27/6/2018 έως και 29/6/2018. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί Taxis, η διάθεση E-mail και ο αριθμός μητρώου του μαθητή. Πληροφορίες: 22410 21545, καθημερινά 08.00-14.00.
Οι ειδικότητες  που θα λειτουργήσουν στο σχολείο είναι:

Τομέας:  Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας:  Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού
3. Τεχνικός Οχημάτων
4. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας:  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων και Δικτύων
3. Τεχνικός Αυτοματισμού

Τομέας:  Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
1. Γραφικών Τεχνών
2. Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων 

Τομέας:  Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας: Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
3. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. 
Ταυτόχρονα, για όσους το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.) ή σε Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας κατόπιν Πανελλαδικών εξετάσεων. 

Επίσης,  οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν πρόσβαση και στα Πανεπιστήμια (Α.Ε.Ι.) και στη Σχολή Πυροσβεστικής ποσοστιαία, μέσω των ίδιων (Ειδικών) Πανελλαδικών εξετάσεων.
Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.
Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή τους στην Α’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. ή στην Α’ Τάξη του ΓΕ.Λ. Επίσης μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ για απόκτηση πτυχίου μόνο.

Για τους απόφοιτους της Γ’ τάξης από το σχολικό έτος 2017-2018 προβλέπεται μέσα από τον θεσμό του «Προαιρετικού Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας», η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού, κανονική ασφάλιση και άδειες) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Οι απόφοιτοι αυτού του έτους θα μπορούν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5 και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα εργαστηριακά μαθήματα του Ωρολογίου προγράμματος, πραγματοποιούνται στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ.

Ο Διευθυντής
Καραμήτσας Ιωάννης