Γέμισε από πεταλούδες η Κοιλάδα

Με πεταλούδες περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά την τελευταία δεκαετία, γέμισε η ομώνυμη Κοιλάδα!

Αρκετά νωρίς πράγματι φέτος, οι πεταλούδες έχουν εγκατασταθεί στην κοιλάδα, προσφέροντας το ανάλογο θέαμα στους χιλιάδες επισκέπτες.

Εκτιμάται ότι σε αυτό συνέβαλε το γεγονός, ότι για τις παρεμβάσεις που έγιναν υπάρχει αρκετό νερό στην Κοιλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία των Πεταλούδων.
Το γεγονός κρίνεται πράγματι ως ιδιαιτέρως θετικό, επειδή τα προηγούμενα χρόνια ο πληθυσμός των πεταλούδων στην Κοιλάδα είχε μειωθεί σημαντικά.

Εξυπακούεται βέβαια ότι θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για να παραμείνουν οι πεταλούδες, αφού ως γνωστόν οι επισκέπτες είτε από άγνοια είτε επίτηδες, πολλές φορές με τη δραστηριότητά τους προκαλούν αρκετά προβλήματα.