Οι λεπτομέρειες και τα βραβεία στους νικητές του Ράλλυ Ρόδου 1958

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΑΛΛΕΫ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

Κατ’ ανακοίνωσιν του Αυτοκινητιστικού Συλλόγου “Ερμής” Ρόδου υπό της ΕΛΠΑ ωρίσθησαν οι κριταί του Ράλλυ ακριβείας το οποίον ως γνωστόν θα λάβη χώραν την 28ην τρέχοντος ημέραν Σάββατον.

Επίτιμος Επιτροπή θα είναι: ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Γ.  Ρεμπάκος, ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος, ο πρόεδρος του Ερμή Αθηνώ κ. Ι. Κανάρογλου και ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρόδου κ. Αργ. Θεοχάρης.
Αλυτάρχης θα είναι ο κ. Ε. Βόνδας Διευθυντής της Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

Αγωνοδίκαι οι κ.κ. Κ. Μπέμπης, Κ. Μαυρομμάτης, Α. Γιαννουλάτος και Α. Παπαδημητρίου μέλη της Εθνικής Επιτροπής Αγώνων.

Έφοροι, ο κ. Θ. Βενιζέλος Διοικητής Χωροφυλακής Ρόδου και ο κ. Α. Δημητριάδης Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής.

Η Γραμματεία των αγώνων θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Α. Στενό και Ι. Δεληγιάννη.
Η επιτροπή εξακριβώσεως αποτελεσμάτων θα αποτελήται εκ των κ.κ. Μ. Αναστασιάδη, Α. Γκιόκα, Γ. Ζώχου, Α. Οικονομίδη, Γ. Σακελλαράκη και Β. Μεγεντισίδη.

Την εποπτείαν των ελέγχων θα έχουν οι κ.κ. Ι. Παπαδάκης, Γ.  Σαρζετάκης, Δ. Κώτης και Ε. Θερμός. Χρονομέτραι θα είναι οι κ.κ. Χ. Παλαιολόγος, Ν. Σταμάτογλου, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Μηνάς, Ι. Πανάγος, Δ. Σαρρής, Γ. Παπαϊωάννου, Γ. Στεφάνου, Κ. Μελλίνης, Φ. Τριανταφύλλου, Θ. Αραπούδης, Π. Παντελίδης και Δ. Αγγέλου.

Την όλην Τεχνικήν Εποπτείαν των αγώνων θα έχη ο κ. Νικόλαος Φώκιαλης.

ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ
Επίσης ανεκοινώθησαν τα έπαθλα τα οποία θα απονεμηθούν εις τους νικητάς του αγώνος.

Εις τον α’ νικητήν: Κύπελλον Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, Δημάρχου κ. Πετρίδη, Γραφείου Ταξιδίων Καραγιαννίδη και χρηματικόν έπαθλον Δημάρχου εκ δρχ. 5.000.

Εις τον β’ νικητήν: Κύπελλα ΕΛΠΑ, Ερμής Ρόδου και χρηματικόν έπαθλον ΑΗΕΡ εκ. δρχ. 3000.

Εις τον γ’ νικητήν: Κύπελλα Ερμή Ρόδου, Ατμοπλοΐας Μ. Νομικού και χρηματικόν έπαθλον ΕΒΕΔ εκ δρχ. 3000.

Εις τον δ’ νικητήν: Κύπελλα Α. Γ. Φώκιαλη (αντιπροσωπεία Μερσεδές), ατμοπλοΐας Φουστάνου και χρηματικόν έπαθλον Ερμή Ρόδου εκ δρχ. 1000.

Εις τον ε’ νικητήν: Κύπελλον Ν. Τσουβαλά (αντιπροσωπεία Τζένεραλ Mότορ) και χρηματικόν έπαθλον Ερμή Ρόδου εκ. δρχ. 1000.

Εις τον στ’ νικητήν: Κύπελον αδελφών Σωτηράκη (αντιπροσωπεία Φόρντ) και χρηματικόν έπαθλον Ερμή Ρόδου εκ δρχ. 1000.

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Εις την πρώτην τερματίσασαν κυρίαν η δεσποινίδαν οδηγόν ανεξαρτήτως σειράς κατατάξεως εις την γενικήν βαθμολογίαν: Κύπελλον Δημάρχου Ροδίων κ. Πετρίδη και χρηματικόν έπαθλον εκ δρχ. 2500.

Έπαθλον Ερμή Ρόδου εν επίχρυσον Ελβετικόν ωρολόγιον χειρός μάρκας Ενικάρ Ουλτρασόνικ.

Εις την β’ τερματίσασαν κυρίαν η δεσποινίδαν οδηγόν, Κύπελλον Ερμή Ρόδου και χρηματικόν έπαθλον εκ δρχ. 1000.

Εις τον πρώτον τερματίσαντα οδηγόν του Ομίλου Ερμή Αθηνών ανεξαρτήτως σειράς κατατάξεως εις την γενικήν βαθμολογίαν:

Κύπελλον Ερμή Ρόδου και χρηματικόν έπαθλον δρχ. 1000. Δώρον καταστημάτων Ν. Σορωνιάτη και Κόκκινου ένα κοστούμι ολόμαλλον των εργοστασίων Νίξον Λονδίνου.

Εις τον πρώτον τερματίσαντα οδηγόν του Ερμή Ρόδου ανεξαρτήτως σειράς κατατάξεως εις την γενικήν βαθμολογίαν: Κύπελλον Ερμή Ρόδου.

Εις την πρώτην τερματίσασαν Κυρίαν ή Δεσποινίδαν οδηγόν του Ερμή Ρόδου ανεξαρτήτως σειράς: Κύπελλον Ερμή Ρόδου.

Εις τον καλύτερον της γενικής βαθμολογίας Ρόδου αγωνιστήν ανεξαρτήτως σειράς Κύπελλον αθλοθετηθέν υπό του περιοδικού “Βολάν”.

Χθες εκυκλοφόρησε διαφημιστικόν πολυτελές δελτάριον το οποίον περιέχει τους κανονισμούς της διεξαγωγής του αγώνος Ακριβείας Ρόδου.

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 8-2
Εις ποδοσφαιρικόν αγώνα μεταξύ ομάδων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και των Αμερικανικών πληρωμάτων του Έκτου Στόλου, επεβλήθη η ομάς του Λιμεναρχείου δια τερμάτων 8-2. Ο αγών διεξήχθη εις το Στάδιον.