Οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων στη Ρόδο

Υπογράφηκε και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Έως σήμερα θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό.

Οι νέες τιμές θα έχουν αντίκτυπο σε 21 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα, με πολλούς ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους όχι μόνο για τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και για τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές.
Την ίδια στιγμή, «φουσκωμένα» θα είναι τα εκκαθαριστικά του φετινού ΕΝΦΙΑ που θα δουν 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων στα τέλη Αυγούστου.

Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής:
•    Σε 2.122 μειώθηκαν
•    Σε 4.302 έμειναν σταθερές
•    Σε 3.792  αυξήθηκαν.

Επίσης, με την τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1000 στα 1050 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ.

Με βάση τις νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018.
Τυχεροί είναι από την άλλη πλευρά περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με αμετάβλητο εκκαθαριστικό και ακόμα πιο τυχεροί περίπου 1,5 εκατομμύριο φυσικών προσώπων με μειωμένο φόρο.

Σύμφωνα με αυτήν:
• Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των φυσικών προσώπων.
• Αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%.
• Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.
• Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ,  θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
• Mόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από 200 ευρώ.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι  το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91% θα δει εκκαθαριστικά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%).

ΔΗΜΟΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ    ΟΙΚΙΣΜΟΣ    ΖΩΝΗ    ΤΙΜΗ
                
                                                                                ΖΩΝΗΣ
ΡΟΔΟΥ    ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    Α    750
ΡΟΔΟΥ    ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    Β    700
ΡΟΔΟΥ    ΑΦΑΝΤΟΥ    ΑΦΑΝΤΟΥ    Α    800
ΡΟΔΟΥ    ΑΦΑΝΤΟΥ    ΑΦΑΝΤΟΥ    Β    700
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    Α    1.450
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    Β    1.250
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    Γ    1.100
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    Δ    1.100
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    Ε    950
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    Ζ    1.300
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    Η    850
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΣΤ    1.000
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΞΙΑΣ    Α    1.200
ΡΟΔΟΥ    ΙΑΛΥΣΟΥ    ΙΞΙΑΣ    Β    850
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Α    2.200
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Β    1.900
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Γ    1.750
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Δ    1.600
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Ε    1.350
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Ζ    1.050
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Η    1.000
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Θ    900
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    Ι    900
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΑ    900
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΒ    950
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΓ    850
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΔ    950
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΕ    950
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΖ    900
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΗ    900
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΘ    1.000
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΙΣΤ    950
ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΡΟΔΟΥ    ΣΤ    1.050